Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Електронна збірка "Системні науки та кібернетика"
Document Actions
 • Send this page to somebody
 • Print this page
 • English
 • Русский
 • Українська

Системні науки та кібернетика

Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу» НТУУ «КПІ» МОН та НАН України та факультет інформатики та обчислювальної техніки НТУУ «КПІ» видають університетський науковий електроний збірник:

 «СИСТЕМНІ НАУКИ ТА КІБЕРНЕТИКА».

ISSN 2221-7851
Key title: Sistemnì nauki ta kìbernetika
Abbreviated key title: Sist. nauki kìbern.
Parallel title: System sciences & cybernetics
URL: http://mmsa.kpi.ua/ssc
Publisher: ESC «Institute for Applied System Analysis» NTUU «KPI»

Збірник публікує роботи теоретичного і прикладного характеру в широкому спектрі проблем, пов’язаних із системними науками та кібернетикою.

 Провідні тематичні розділи журналу:

 • методи обробки інформації;
 • прикладні методи системного аналізу;
 • проектування кібернетичних систем;
 • системні дослідження;
 • математичне і програмне забезпечення;
 • системи підтримки прийняття рішень;
 • комп’ютерні системи та мережі;
 • розв’язування задач оптимізації математичної кібернетики;
 • теорії управління та обчислювальної математики;
 • математичне моделювання та прогнозування економічних, технічних, екологічних і соціальних процесів;
 • аналіз процесів і систем в умовах ризиків.

            Головний редактор наукового збірника — заступник директора Навчально-наукового комплекс у «Інститут прикладного системного аналізу» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» МОН та НАН України, доктор технічних наук, професор Віктор Демидович РОМАНЕНКО.

 Університетський науковий збірник «Системні науки та кібернетика» створено для публікації студентських наукових статтей при проведенні науково-дослідницької роботі у магістратурі.

 Статті друкуються українською, російською або англійською мовами.

Правила оформлення статей

Ознайомитись із матеріалами першого  видання: "Системні науки та кібернетика" - №1, 2010