Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Публікації
Document Actions
  • Send this page to somebody
  • Print this page
  • English
  • Русский
  • Українська

Книги

Google Scholar

1. Дідковський, В.С. Комп'ютерна обробка акустичних сигналів: Навчальний посібник з грифом МОН України (Лист № 1/11 від 13.04.2010р) / В.С. Дідковський, М.В. Дідковська, А.М. Продеус. – К.: Імекс-ЛТД, 2010. – 430 с.

2. Дидковский, В.С. Акустическая экспертиза каналов речевой коммуникации: Монография / В.С. Дидковский, М.В. Дидковская, А.Н. Продеус. – К.: Імекс-ЛТД, 2008. – 420 с.

3. Зайченко О.Ю., Зайченко Ю.П. Комп’ютерні мережі.- Київ. 2010, Вид. дім «Слово».-520 с.

4. Панкратова Н.Д., Недашківська Н.І. Моделі і методи аналізу ієрархій: Теорія. Застосування: Навчальний посібник. – К: ІВЦ «Видавництво «Політехніка»», 2010, 371 с.

5. Бідюк П.І., Коршевнюк Л.О., Навчальний посібник з „Проектування комп’ютерних інформаційних систем” –НТУУ „КПІ”, 2010, 340 с.

6. Бідюк П.І., Романенко В.Д., Тимощук О.Л., Навчальний посібник з „Аналізу часових рядів” –, НТУУ „КПІ”, 2010, 230 с.

7. Коваленко А.Є. Операційні системи : навчальний посібник. –  К.: НТУУ «КПІ», 2010, 248 с.

Електронні видання

1. Дідковська М.В. Технології розробки та тестування програм: Частина І: Тестування: основні визначення, аксіоми та принципи / М.В. Дідковська,  Тимошенко Ю.О. –  Навчальна праця з грифом НТУУ «КПІ» НМУ № Е 9/10-389 від 17.06.2010 Електронний засіб навчального призначення з грифом НТУУ «КПІ». – 57 с. – Режим доступу: http://mmsa.kpi.ua/files/didkovska-testing-part-i 

2. Дідковська М.В. Технології розробки та тестування програм: Частина ІІ: Тестування: критерії та методи / М.В. Дідковська  – Навчальна праця з грифом НТУУ «КПІ» НМУ № Е 9/10-415 від 17.06.2010 Електронний засіб навчального призначення з грифом НТУУ «КПІ». – 90 с. –Режим доступу: http://mmsa.kpi.ua/files/didkovska-testing-part-ii