Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Наука Проекти Проекти на конкурсних засадах
Document Actions
  • Send this page to somebody
  • Print this page
  • Русский
  • Українська

Проекти на конкурсних засадах

Наукові проекти,  що виконуються за пріоритетними напрямами на конкурсних засадах

 

ДНТП 1.6.1.А „Теоретичне обґрунтування та розробка методології сценарного аналізу як інструментарію технологічного передбачення”

Науковий керівник проекту – академік НАНУ М.З.Згуровський

Створено інструментарій, що дає можливість супроводжувати процес прийняття рішень та з запропонованих альтернатив сценаріїв вибирати раціональний компроміс. Основою інструментарію є інформаційна платформа сценарного аналізу, яка являє собою комплекс математичних, програмних, логічних й організаційно-технічних засобів й інструментів для здійснення цілісного процесу передбачення на основі інтерактивної взаємодії людини й спеціально створеного для цього програмно-технічного середовища. Інформаційна платформа розроблена у вигляді порталу, що дає можливість забезпечити формування цілісного процесу передбачення, побудувати альтернативи сценаріїв та виробити стратегії (плану) дій.

В основу розробки вказаної інформаційної платформи сценарного аналізу покладена системна методологія та методологія сценарного аналізу.

Технічною вимогою при розробці системи стало використання сучасного середовища програмних продуктів (об‘єктно-орієнтовних підхід, компонентне програмування та мови проектування типу UML) та збереження даних (бази даних MySQL та PostgreSQL). Завдяки цьому розроблена інформаційна платформа у вигляді порталу є потужним універсальним інструментарієм для виконання процедур в задачах прийняття рішень стратегічного планування.

 

Розробка методики та інструментарію оцінки ефективності космічних проектів ДЗЗ на основі експертних процедур передбачення

Науковий керівник проекту – професор Н.Д.Панкратова

Розроблено методики оцінки ефективності космічних проектів ДЗЗ на основі методів якісного аналізу. На основі системної методології та методології сценарного аналізу розроблено інструментарій оцінювання ефективності космічних проектів ДЗЗ із залученням експертних процедур передбачення.

Завдяки розробленому інструментарію та методиці оцінки ефективності космічних  проектів ДЗЗ на основі методів якісного аналізу виявлені пріоритетні галузі споживання космічної інформації ДЗЗ – сільське господарство та екологія і надзвичайні ситуації.

У межах пріоритетної галузі – сільського господарства – розроблено алгоритмічне та прикладне програмне забезпечення для підтримки наукових досліджень у галузі дистанційного зондування рослинності шляхом створення  та тестування нових алгоритмів обробки спектральних даних, отриманих з датчиків. Наявність нового підходу для дистанційного отримання спектральних даних та розробка ефективних підходів до їх обробки дозволяє вийти на новий рівень автоматизації задачі оцінювання вмісту хлорофілу у листках рослинності, що дає можливість вирішувати актуальні проблеми сільського господарства.