Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна
Document Actions
  • Send this page to somebody
  • Print this page
  • Русский
  • Українська

Ласкаво просимо до ММСА

Кафедра математичних методів системного аналізу

Кафедра математичних методів системного аналізу входить до складу Навчально-наукового комплексу "Інститут прикладного системного аналізу" і функціонує в НТУУ «КПІ» з 1988 року.

На кафедрі ММСА навчається більше тисячі студентів.

Проведення освітньої діяльності на кафедрі ММСА з підготовки бакалаврів і магістрів із 2007/2008 навчального року здійснюється за напрямами:

- 6.040303 Системний аналіз (за програмою професійного спрямування «Системний аналіз і управління», кваліфікація – бакалавр прикладної математики);

- 6.040302 Інформатика (за програмою професійного спрямування «Соціальна інформатика», кваліфікація – бакалавр прикладної математики);

- 6.050101 Комп’ютерні науки (за програмою професійного спрямування “Інтелектуальні системи прийняття рішень», кваліфікація – бакалавр комп’ютерних наук).

Нормативний термін навчання за програмою підготовки бакалавра за денною формою навчання – 3 роки 10 місяців (заочною – 4 роки 5 місяців). Нормативний термін навчання за програмою підготовки магістра – 1 рік 10 місяців.

У межах кожної спеціальності при підготовці магістрів існують профильні спеціалізації, спрямовані на більш конкретні практичні аспекти застосування загальної підготовки.

Основними напрямами наукової діяльності ММСА є:
• розробка принципів і методів системного аналізу;
• проведення прикладних досліджень у сфері системного аналізу;
• аналіз і проектування складних інформаційних систем;
• прогнозування державних проблем;
• системні дослідження в сфері глобальних змін;
• здійснення широкомасштабних міжнародних зв'язків у сфері освіти і науки.

До викладання лекцій, проведення практичних занять, керівництва дипломними роботами залучаються досвідчені вчені та педагоги НТУУ «КПІ», Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, Інституту проблем реєстрації інформації НАН України, Інституту математики НАН України, Інституту космічних досліджень НАН України та Національного космічного агентства.

На сьогодні на кафедрі працюють: 1 дійсний член та 1 член-кореспондент Національної академії наук України, а також 2 дійсних члена Міжнародної академії наук Вищої школи, 22 доктора наук і 38 кандидатів наук.

В обладнаних за найсучаснішими принципами комп’ютерних лабораторіях створені всі умови для практичних занять, зокрема для проведення навчальних курсів мережевої академії CISCO з проектування, побудови та адміністрування локальних і глобальних мереж, з ряду напрямків, пов’язаних з аналітичним супроводженням банківської діяльності та ін.

Постер 1

Кафедра готує спеціалістів у сферах системного аналізу та інтелектуальних систем прийняття рішень, здатних проектувати, створювати й експлуатувати комп’ютерні системи для аналізу, прогнозування, управління і проектування динамічних процесів в макроекономічних, технічних, технологічних, екологічних і фінансових об’єктах.

Сфера діяльності випускників ММСА – управління, аналіз і програмування діяльності банків, фондових, валютних і товарних бірж, аналітичні відділи міністерств, податкові інспекції, відділи валютних, товарних і фондових ринків, Міністерство фінансів України і Міністерство економіки України, аналітичні відділи спецслужб, пенсійні фонди, центри проектування баз даних, розробка автоматизованих систем.

Строки підготовки: бакалавр - 4 роки; спеціаліст - 5, 5 років; магістр - 6 років.