Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Навчальний процес
Document Actions
 • Send this page to somebody
 • Print this page
 • English
 • Русский
 • Українська

Навчальна робота: загальна характеристика

Загальна характеристика навчальної роботи, що проводиться на кафедрі ММСА : її основні напрямки, принципи, задачі та організаційно-координуюча система.

Основна задача навчальної роботи кафедри «Математичних методів системного аналізу» — це підготовка нової генерації системних аналітиків, здатних вирішувати складні міждисциплінарні проблеми розвитку держави.

Системні аналітики — спеціалісти з розробки стратегії реалізації багатоетапних процесів, на кожному етапі яких треба приймати рішення з урахуванням ризиків, допустимих компромісів та прогнозування сценаріїв майбутніх наслідків прийнятих рішень. Робочий інструментарій системного аналітика — моніторинг, моделювання, системний аналіз, техніка прогнозування та ризиків, дослідження операцій та теорія прийняття рішень у складних системах, теорія ігор, конфліктів та ін. Вивченню цього інструментарію та вмінню ним користуватись на кафедрі  приділяється значна увага.

Підготовку висококваліфікованих магістрів, інженерів — системних аналітиків та інженерів з комп’ютерних систем за IV рівнем акредитації на кафедрі ММСА здійснюють викладачі та провідні вчені НАН України з Інституту прикладного системного аналізу, Інституту кібернетики, Інституту космічних досліджень, Інституту проблем реєстрації інформації та НТУУ «КПІ». Серед них 1 академік НАН України, 1 член-кореспондент НАН України, 22 професори, 38 доцентів.

Інтеграція навчального і наукового напрямів діяльності дала можливість реалізувати технологію підготовки інтелектуалів практичної орієнтації, рівень освіти яких відповідає рівню міжнародних стандартів. Ця технологія спирається на дві ключові бази:

 • багаторівневу організаційну координуючу систему;
 • процес відбору, підготовки та працевлаштування випускників.

Організаційна координуюча система включає:

 • власний факультет довузівської підготовки з середніми навчальними закладами (ліцеями, гімназіями, школами) в різних містах;
 • навчально-наукові комплекси в м. Коломні Іванофранківської обл., м. Сміла Черкаської обл., технічний ліцей НТУУ «КПІ» за програмою «Нова освіта»;
 • систему організації та ефективну методологію навчання в Інституті;
 • систему професійної адаптації на основі стажування, починаючи з 3-ого курсу в провідних банках, міністерствах та наукових закладах, з якими Інститут пов’язаний системою договорів про співпрацю. В цій системі діє неперервний процес надання можливостей самореалізації молоді від довузівської підготовки до працевлаштування.

Методологія навчання орієнтована на прогнозування попиту ринку спеціалістів, динаміку розвитку науково-технічного прогресу та базується на таких принципах:

 • навчальні плани і методика викладання на кафедрі орієнтовані на формування фундаментальної освіти високого рівня, що забезпечує швидку адаптацію та ефективну роботу в багатьох сферах інтелектуальної діяльності;
 • на базі цієї фундаментальної освіти ведеться цільова підготовка спеціалістів підвищеного попиту в області розроблення інформаційних технологій, прогнозування, прийняття рішень і керування економічними, фінансовими, соціальними, організаційними і технологічними процесами.

Методологія навчання  забезпечує виконання двох задач:

 • Формування освіти, орієнтованої на оволодіння теорією і методами оперування знаннями і поточною оперативною інформацією для підготовки, прийняття і практичної реалізації рішень з урахуванням оцінки ситуації та особливостей середовища і процесів.
 • Формування знань і навичок для роботи в конкурентних сферах діяльності — науці, бізнесі, економіці, фінансовій сфері і т.п.

При таких підходах до організації освітянської діяльності на кафедрі ММСА забезпечується накопичення таких знань та уміння їх використання, які не знецінюються зі зміною сфер діяльності і забезпечують адаптацію спеціалістів до змін умов у виробництві, економіці, бізнесі, фінансах, тощо. При цьому методика підготовки для схеми «спеціальність — служба» витісняється методикою підготовки — «професійна освіта — професійна діяльність».

У навчальних планах кафедри ММСА важливе місце займають фундаментальні дисципліни фізико-математичного циклу: математичний і функціональний аналіз, лінійна алгебра, теорія ймовірностей, математична фізика, які вивчаються в значно більшому обсязі в порівнянні з іншими інженерними спеціальностями. Дослідження складних фізичних процесів та полів, технічних, економічних і соціальних систем пов’язане з великим обсягом обчислень та є неможливим без використання сучасної обчислювальної техніки і нових інформаційних технологій. Отже, найважливішою складовою частиною навчання на кафедрі ММСА Інституту є активне оволодіння засобами обчислень, інформаційними системами і технологіями. Характерною особливістю навчального плану кафедри ММСА є наявність нових курсів із статистичного аналізу економічних процесів; теорії прийняття рішень; основ штучного інтелекту та його застосування в макроекономіці та бізнесі, теорії ризику, інформаційному забезпеченні макроекономічних і соціальних систем; проектування програмного забезпечення в банківській справі, бізнесі та фінансових системах. Також викладаються сучасні методи та апаратне забезпечення систем захисту інформації в комп’ютерних мережах, основи криптології та криптографії.

« Квітень 2015 »
Нд Пн Вт Ср Чт Пт Сб
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Новини
Відкрита олімпіада з математики 2015-04-09
Результати ректорського контролю 2015-04-02
Роз'яснення працівникам університету 2015-03-23
21-а Міжнародна наукова конференція «Економіка для екології» (ISCS'2015) 2015-03-14
Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених 2015 2015-03-05
More news…