Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Навчальний процес Програми дисциплін Спец. мови програмування
Document Actions
 • Send this page to somebody
 • Print this page
 • English
 • Русский
 • Українська

Спец. мови програмування


Кафедра: ММСА
Кількість кредитів:
2
Кількість аудиторних годин:
54
З них:
Лекції:
36
 
Практичні (семінарські):
-
 
Лабораторні:
18
Самостійна робота студентів:
54
Контрольні заходи
 Семестр
Екзамени
-
Заліки
5
Модульн.(темат.), контр.роботи

5

Курсові проекти
-
Курсові роботи
-
РГР, РР, ГР
-
ДКР
-
Реферати
-
 

 

Зміст дисципліни 

 • Мови створення систем штучного інтелекту.
 • Введення в логічне програмування.
  1.1. Зв’язок формальної логіки та логічного програмування.
 • Синтаксис та семантика Пролог-програм.
  2.1. Основні поняття мови Пролог.
  2.2. Рекурсивні процедури.
  2.3. Декларативна та процедурна семантика мови Пролог.
 • Структура програми Турбо-Прологу.
  3.1. Розділи програми.
  3.2. Арифметичні предикати.
 • Застосування файлів на зовнішніх носіях.
  4.1. Позалогічні предикати Турбо-Прологу.
  4.2. Файли прямого доступу.
 • Механізми створення повторів та рекурсій.
  5.1. Основні методи створення повторів.
  5.2. Методи організації рекурсії.
 • Структури даних мови Турбо-Пролог.
  6.1. Списки, черги, дерева, довідники. Операції над списками.
  6.2. Типи даних: рядки. Вбудовані предикати роботи з рядками.
 • Графіка та звук.
  7.1. Предикати роботи з вікнами, створення графічних зображень.
  7.2. Предикати генерації і звука.
 • Динамічні бази даних (БД), експертні системи (ЕС), контекстно-вільний (КВ) аналіз засобами мови Турбо-Пролог.
  8.1. Системи управління БД.
  8.2. Структура ЕС та їхнє проектування.
  8.3. Проектування КВ та лексичного аналізаторів.
 • Мови функціонального програмування.
  9.1. Огляд існуючих версій Ліспу. Введення до muLisp.
  9.2. Структури даних muLisp. Арифметичні  вирази.
  9.3. Елементарні конструктори та предикати.
 • Основи функціонального програмування.
  10.1. Типи рекурсій.
  10.2. Застосовуючі та відображаючі функціонали.
 • Lisp та імперативне програмування.
  11.1. Поняття замикання, функціональної абстракції, автофункції.
 • Елементи процедурного програмування в Lisp.
  12.1. Зв’язок між процедурними та функціональними мовами програмування.

Список рекомендованої літератури

 1. Ин Ц., Соломон Д. Использование Турбо-Пролога. – М.: Мир, 1993.
 2. Братко И. Программирование на языке Пролог для искусственного интеллекта. – М.: Мир, 1990.
 3. Молпас Дж. Реляционный язык Пролог и его применение. – М.: Наука, 1990.
 4. Тейз А., Грибомон П. и др. Логический подход к искусственному интеллекту: от классической логики к логическому программированию. – М.: Мир, 1990.
 5. Маурер У. Введение в программирование на языке ЛИСП. – М.: Мир, 1976.
 6. Лавров С.С., Силагадзе Г.С. Автоматическая обработка данных. Язык ЛИСП и его реализация. – М.: Наука, 1978.
 7. Хловенен Э., Сеппянин Й.  Мир ЛИСПа. – В 2-х томах. – М.: Мир, 1990.
 8. Стобо Дж. Язык программирования Пролог. – М.: Радио и связь, 1993.
 9. Хендерсон П. Функциональное программирование. Применение и реализация. – М.: Мир, 1983.
 10. Филд А., Харрисон П. Функциональное программирование. – М.: Мир, 1993.

Рекомендована навчально-методична література

(...)

Рекомендована навчально-методична література в електронному вигляді

 1. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу “Спеціалізовані мови програмування. Турбо-Пролог. – В 2-х частинах /Укладач О.Л.Тимощук. – К.:НТУУ “КПІ”, 1999. (Електронний варіант).
 2. Опис пакету muLisp. Електронний варіант.