Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Навчальний процес Програми дисциплін Основи системного аналізу
Document Actions
 • Send this page to somebody
 • Print this page
 • Русский
 • Українська

Основи системного аналізу

Кафедра: ММСА
Кількість кредитів:
3
Кількість аудиторних годин:
100
З них:
Лекції:
68
 
Практичні (семінарські):
32
 
Лабораторні:
-
Самостійна робота студентів:
62
Контрольні заходи
Семестр
Екзамени
8
Заліки
7
Модульн.(темат.), контр.роботи

7, 8

Курсові проекти
-
Курсові роботи
-
РГР, РР, ГР
-
ДКР
-
Реферати
-
 

Зміст дисципліни 

 • Предметная область системного анализа.
 • Общая методология системного анализа.
 • Математический аппарат формализуемых задач системного анализа.
 • Математический аппарат раскрытия неопределенности в динамике активного противодействия.
 • Математические принципы и приемы информационного анализа для задач системного анализа.
 • Постановки и стратегия решения задачи системного анализа многофакторных рисков в условиях неполноты  и нечеткости исходной информации.
 • Общая задача системного анализа сложной многоуровневой иерархической системы в условиях неполноты, неопределенности и нечеткости исходной информации.
 • Структурно-функциональный анализ сложной многоуровневой иерархической системы в условиях многофакторного риска.
 • Системный анализ управления сложной многоуровневой иерархической системы в условиях многофакторного риска.
 • Технико-экономический анализ сложной многоуровневой иерархической системы в условиях многофакторного риска.

Список рекомендованої літератури

(...)

Рекомендована навчально-методична література

 1. Згуровський М.3., Панкратова Н.Д. Системный анализ. Проблемы, методология, приложения

Рекомендована навчально-методична література в електронному вигляді

 1. Конспект лекцій з дисципліни "Основи системного аналізу"
 2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робiт з дисципліни "Основи системного аналізу"