Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Навчальний процес Програми дисциплін Математичне моделювання соціальних процесів
Document Actions
 • Send this page to somebody
 • Print this page
 • English
 • Русский
 • Українська

Математичне моделювання соціальних процесів


Кафедра: ММСА
Кількість кредитів:
5
Кількість аудиторних годин:
140
З них:
Лекції:
87
 
Практичні (семінарські):
53
 
Лабораторні:
-
Самостійна робота студентів:
130
Контрольні заходи
 Семестр
Екзамени
9, 10
Заліки
-
Модульн.(темат.), контр.роботи
9, 10
Курсові проекти
-
Курсові роботи
10
РГР, РР, ГР
-
ДКР
-
Реферати
-
 

 

Зміст дисципліни 

 • Метод математичного моделювання.
 • Проблематика глобального моделювання.
 • Структура моделей Форрестера.
 • Структура моделей Моісеева, Крапівіна, Тарко.
 • Типи поведінки динамічних моделей соціальних систем: стаціонарні точки, періодичні розв"язки, хаос.
 • Сфери застосуваня та потенційні замовники глобальних та локальних моделей.
 • Періодичні процеси в соціальних системах. Цикли piзної тривалості (Кондратьев, Камерон та інші).
 • Модель хижак - жертва.
 • Модель Лотки - Вольтерра для популяції з М видів.
 • Поняття про життеві цикли товарів, організацій, технологій.
 • Модели типа Хопфілда.
 • Властивість асоціативної пам'яті в великих системах.
 • Глобальні моделі суспільства нейромережного типу.
 • Формації та цивілізації як атрактори глобальних моделей.
 • Модель Річардсона гонки озброень.
 • Геополітичні задачі та їx основні елементи.
 • Концепція сталого розвитку та проблематика її моделювання.
 • Модель геополітичних відносин в Европі.
 • Системи підтримки прийняття рішень високого рівня та їx використання.
 • 3мінні в моделях геополітики та засоби ix оцінювання.
 • Проблема знаходження індексів в описі великих соціальних систем. Економетричний підхід. Його переваги та недоліки.
 • 3астосування ланцюгів Маркова в задачах математичної демографії.
 • Моделі диференційних рівнянь в часткових похідних в демографії.
 • Модифікація гри "життя" для моделювання процесів в суспільстві.
 • Клас моделей мультиагентного типу
 • Моделі нейромережного типу поведінки брокерів на ринку
 • Загальний огляд задач класичної демографії
 • Інформаційна база класичної демографії
 • Проблема вимірювання демографічних показників
 • Підходи до моделювання міграційних процесів
 • Підходи класичноі демографії
 • Моделі клітинних автоматів для соціальних процесів
 • Моделювання міграційних процесів на Україні моделями клітинних автоматів
 • Проблеми моделювання транспортних потоків
 • Мікро-, мезо- і макро piвнi та моделі транспортних потоків
 • Клітинні автомати в моделюванні транспортних потоків
 • Моделі руху скупчень пішоходів
 • Фізичні основи моделей соціальних процесів
 • Рівняння Вайдліха-Гаага для ймовірностей переходів як підход до моделювання соціальних процесів


Список рекомендованої літератури

(...)


Рекомендована навчально-методична література

(...)

Рекомендована навчально-методична література в електронному вигляді

(...)