Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Навчальний процес Програми дисциплін Мікроекономіка
Document Actions

Мікроекономіка

Кафедра: ММСА
Кількість кредитів:
2,5
Кількість аудиторних годин:
73
З них:
Лекції:
36
 
Практичні (семінарські):
36
 
Лабораторні:
-
Самостійна робота студентів:
63
Контрольні заходи
Семестр
Екзамени
5
Заліки
-
Модульн.(темат.), контр.роботи

5, 5

Курсові проекти
-
Курсові роботи
-
РГР, РР, ГР
-
ДКР
-
Реферати
-


Зміст дисципліни 

  • Вступ: Предмет та метод курсу „Мікроекономіка”.
  • Теорія споживання: Простір товарів. Функція корисності. Неокласична задача споживання Порівняльна статика споживання.
  • Теорія фірми: Виробнича функція. Аксіоми для виробничої функції. Ізокванти. Закон спадаючої граничної продуктивності. Основні показники використання ресурсів. Неокласична теорія фірми. Порівняльна статика фірми.
  • Недосконала конкуренція: Монополія, монопсонія. Максимізація прибутку монополіста. Гранична вартість затрат в монополії. Олігополія, олігопсонія. Дуополія. Криві реакції Курно. Рівновага Стекельберга.
  • Механізм ринку: Сукупні ринковий попит та пропозиція. Ринкова рівновага.

Список рекомендованої літератури

(...)

Рекомендована навчально-методична література

(...)


Рекомендована навчально-методична література в електронному вигляді

  1. Подладчіков В.М. Конспект лекцій з дисципліни "Мікроекономіка". 
  2. Подладчіков В.М. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Мікроекономіка". 

Корисні сайти

  • www.Podladchikov.kiev.ua