Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Навчальний процес Програми дисциплін Комп'ютерні мережі
Document Actions
 • Send this page to somebody
 • Print this page
 • English
 • Русский
 • Українська

Комп'ютерні мережі


Кафедра: ММСА
Кількість кредитів:
1,5
Кількість аудиторних годин:
32
З них:
Лекції:
16
 
Практичні (семінарські):
-
 
Лабораторні:
16
Самостійна робота студентів:
49
Контрольні заходи
Семестр
Екзамени
8
Заліки
-
Модульн.(темат.), контр.роботи

8

Курсові проекти
-
Курсові роботи
-
РГР, РР, ГР
-
ДКР
-
Реферати
-

Зміст дисципліни 

 • Вступ. Основні поняття та визначення в галузі комп’ютерних мереж.
 • Класифікація КМ та її основні компоненти.
 • Організація передачі даних в телекомукаційних мережах.
 • Архітектура відкритих систем.
 • Протоколи глобальних комп’ютерних мереж.
 • Концепція архітектури відкритих систем.
 • Еталонна модель взаємодії відкритих систем.
 • Протоколи та інтерфейси.
 • Аналіз характеристик та синтез структури глобальних мереж.
 • Задачі аналізу галових характеристик комп’ютерних мереж.
 • Вибір пропускних здатностей каналів зв’язку.
 • Показники живучості комп’ютерних мереж.
 • Модель та методика оцінки живучості глобальних КМ.
 • Задача синтезу структури глобальних комп’ютерних мереж та алгоритм синтезу.

Список рекомендованої літератури

 1. Зайченко Ю.П. Комп’ютерні мережі. — Навчальний посібник. — К.: Видавничий дім Слово. — 2003. — 256 с.
 2. Шварц М. Сети связи: протоколы, моделирование и анализ. В 2-х частях. 1, 2 пер. с англ. — М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1992.
 3. Клейнрок Л. Вычислительные сети с очередями. — Пер. с англ. под. ред. Б.С.Цыбакова. —– М.: Финансы и статистика, 1986. — 359 с.


Рекомендована навчально-методична література

 1. Зайченко Ю.П. Компьютерні мережі
 2. Зайченко Ю.П. Програмне забезпечення компьютерних мереж


Рекомендована навчально-методична література в електронному вигляді

 1. Конспект лекцій з дисципліни "Комп’ютерні мережі"
 2. Конспект лекцій з дисципліни "Програмне забезпечення комп’ютерних мереж"
 3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робiт з дисципліни "Комп’ютерні мережі"
 4. Методичні вказівки до виконання лабораторних робiт з дисципліни "Програмне забезпечення комп’ютерних мереж"