Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Навчальний процес Програми дисциплін Геоінформаційні системи
Document Actions
 • Send this page to somebody
 • Print this page
 • English
 • Русский
 • Українська

Геоінформаційні системи


Кафедра: ММСА
Кількість кредитів:
1,5
Кількість аудиторних годин:
51
З них:
Лекції:
34
 
Практичні (семінарські):
17
 
Лабораторні:
    -   
Самостійна робота студентів:
30
 
Контрольні заходи
Семестр
Екзамени
-
Заліки
10
Модульн.(темат.), контр.роботи

10

Курсові проекти
-
Курсові роботи
-
РГР, РР, ГР
-
ДКР
-
Реферати
-
 

 

Зміст дисципліни 

 • Глобальні мережі . Сучасні ГІС як приклад інтегрованих інформаційних систем.
 • Системний аналіз ГІС. Структура інтегрованої системи.
 • Системний аналіз ГІС. Повні, неповні, розподілені системи.
 • Схема побудови автоматизованої системи.
 • Структура складної стратифікованої системи.
 • Схема узагальненої ГІС.
 • Цифрові моделі місцевості (ЦММ).
 • Цифрові модель карти (ЦМК).
 • Структура узагальненої ГІС.
 • Технології систем автоматизованого  проектування в ГІС.
 • Технології експертних систем в ГІС.
 • Типи експертних систем.
 • Загальні принципи побудови моделей даних в ГІС.
 • Основні поняття моделей даних в ГІС( предметна область, знак, тип, типізація,, сутність, атрибут, запис, даталогічна модель, фізична модель).
 • Методи побудови моделей : абстрагування, узагальнення  (власне узагальнення і класифікація).
 • Методи побудови моделей : екземпляція, спеціалізація, агрегація.
 • Абстрагування в побудові моделей ГІС (схема структурування  даних).
 • Навести приклад на основі процедур узагальнення.
 • Класифікаційні задачі: стійкі групи.
 • Класифікаційні задачі: групування по інформативності.
 • Класифікаційні задачі: задачі розбиття на стійкі групи.
 • Класифікаційні задачі:  класифікація на рівні процедур перетворень.
 • Класифікаційні задачі:  структурно-аналітична класифікація.
 • Аспекти розгляду моделей даних  семіотика  (синтаксис, семантика, прагматика ), типізація.
 • Базові моделі  ГІС: інфологічна модель.
 • Базові моделі  ГІС: ієрархічна модель.
 • Базові моделі  ГІС:  квадратомічне дерево.
 • Базові моделі  ГІС:  реляційні моделі.
 • Базові моделі  ГІС: модель сутність-зв’язок.
 • Базові моделі  ГІС: мережні  моделі.
 • Особливості  організації даних в ГІС.
 • Визначення розташування точок на Землі.
 • Координатні дані.
 • Основні типи координатних моделей.
 • Взаємозв’язки між координатними моделями.
 • Номенклатура і розграфка карт.
 • Атрибутивний опис даних в ГІС.
 • Проблеми точності координатних і атрибутивних даних.
 • Векторні і растрові моделі.
 • Векторна модель даних в ГІС.
 • Топологічна модель.
 • Растрові моделі.
 • Оверлейні структури моделей  даних в ГІС.
 • Основні види моделювання в ГІС.
 • Інваріантне моделювання.
 • Еврістичне моделювання.
 • Інформаційне моделювання.
 • Методологічні аспекти моделювання: комплексність, використання імітаційного моделювання, графічне моделювання.
 • Особливості моделювання в ГІС.
 • Операції перетворення форматів  та представлення даних.
 • Автоматизація перетворення растрорового зображення в цифрове (векторне).
 • Векторно-растрові перетворення.
 • Проекції і проекційні перетворення. Можливість трансформувати космічного (аеро) знімка безпосередньо  в  картографічну проекцію.
 • Конічні, циліндричні, поліконічні проекції.
 • Проекція Гауса-Крюгера.
 • Геометричний аналіз в ГІС.
 • Оверлейна структура цифрових карт.
 • Функціонально-моделюючі операції (аналіз мереж, генералізація, цифрове моделювання рельєфу).
 • Використання ГІС в народному господарстві.
 • Міське господарство.
 • Земельний кадастр.
 • Бізнесове використання ГІС.

Список рекомендованої літератури

(...)

Рекомендована навчально-методична література

(...)

Рекомендована навчально-методична література в електронному вигляді

 1. Конспект лекцій з дисципліни "Геоінформаційні системи"
 2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робiт з дисципліни "Геоінформаційні системи"