Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Навчальний процес Програми дисциплін Експертні системи
Document Actions
 • Send this page to somebody
 • Print this page
 • English
 • Русский
 • Українська

Експертні системи

Кафедра: ММСА 
Кількість кредитів:
3
Кількість аудиторних годин:
72
З них:
Лекції:
54
 
Практичні (семінарські):
18
 
Лабораторні:
-
Самостійна робота студентів:
90
Контрольні заходи
Семестр
Екзамени
9
Заліки
-
Модульн.(темат.), контр.роботи

9

Курсові проекти
-
Курсові роботи
-
РГР, РР, ГР
-
ДКР
9
Реферати
-
 

Зміст дисципліни 

 • Механізм спрощення. Його реалізація у експертних системах.
 • Прямий ланцюг міркування. Приклад.
 • Використання теорії ймовірності в експертних системах.
 • Узагальнений алгоритм роботи системи , яка використовує прямий ланцюг міркувань.
 • Розробка бази знань: дерево розв’язків.
 • Нечітка логіка в експертних системах.
 • Робота з базою знань.
 • Пастки, що часто зустрічаються при проектуванні експертних систем.
 • Стек логічного висновку.
 • Механізм висновку в експертних системах.
 • Типи задач, розв’язуваних експертними системами.
 • Поняття „знання”. Форми його виразу.
 • Правила та їх застосування.
 • Об’єктно-орієнтовані експертні системи.
 • Використання семантичних мереж при побудові експертних систем.
 • Представлення знань із застосуванням фреймів.
 • Відмінності експертних систем від традиційних програм.
 • Основи об’єктно-орієнтованого програмування.
 • Етапи розробки експертних систем.
 • Коефіцієнти упевненості. Граничні значення коефіцієнтів упевненості.
 • Структура та класифікація експертних систем.
 • Зворотній ланцюг міркування.
 • Поняття даних. Форми його виразу.

Список рекомендованої літератури

(...)

Рекомендована навчально-методична література

(...)

Рекомендована навчально-методична література в електронному вигляді

 1. Курс лекцій з дисципліни  «Експертні системи».