Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Навчальний процес Програми дисциплін Дослідження операцій
Document Actions
 • Send this page to somebody
 • Print this page
 • English
 • Русский
 • Українська

Дослідження операцій

Кафедра: ММСА
Кількість кредитів:
4
Кількість аудиторних годин:
124
З них:
Лекції:
88
 
Практичні (семінарські):
36
 
Лабораторні:
-
Самостійна робота студентів:
92
Контрольні заходи
Семестр
Екзамени
5, 6
Заліки
-
Модульн.(темат.), контр.роботи

5, 6

Курсові проекти
-
Курсові роботи
-
РГР, РР, ГР
-
ДКР
-
Реферати
-

Зміст дисципліни 

ЛІНІЙНЕ ПРОГРАМУВАННЯ.

 • Постановки задач ЛП і дослідження їхньої структури.
 • Основні теореми ЛП. Теоретичний метод розв’язання задач ЛП.
 • Симплекс-метод. Визначення допустимих базісних розв’язків задач ЛП.
 • Двоїста задача ЛП. Двоїстий симплекс-метод. Метод оберненої матриці.
 • Дослідження меделей ЛП-задач на чутливість. Постановка та властивості транспортної задачі.
 • Метод потенціалів.

ДИСКРЕТНЕ ПРОГРАМУВАННЯ.

 • Метод відсікаючих площин Гоморі.
 • Метод гілок та меж в задачі ЛЦП.
 • Метод гілок та меж в задачі комівояжера.
 • Метод послідовного аналізу та відсіву варіантів (ПАВ) в задачі ЛЦП.

НЕЛІНІЙНЕ ПРОГРАМУВАННЯ.

 • Класичний метод пошуку умовного екстремуму.
 • Метод множників Лагранжа.
 • Теорема Куна-Такера та її роль в нелінійному програмуванні (НП).
 • Задача квадратичного програмування.
 • Задача геометричного програмування без обмежень.
 • Загальна задача ГП та метод її розв’язання.

Список рекомендованої літератури

 1. Зайченко Ю.П. Дослідження операцій. — К.: Слово. — 2001. — 688 с.
 2. Лэдсон Л. Оптимизация больших систем. — М.: Наука.— 431с.
 3. Михалевич В.С., Кукса А.И. Методы последовательной оптимизации в дискретных сетевых задачах оптимального распределения ресурсов. М.:Наука. — 208с.
 4. Даффин Р. Геометрическое программирование. — М.: Мир. — 308 с.
 5. Хедли Дж. Нелинейное и динамическое программирование. — М.: Мир. — 352 с.
 6. Саати Т. Целочисленные методы оптимизации и связанные с ними экстремальные проблемы. — М.: Мир. — 302 с.
 7. Химмельблау Д. Прикладное нелинейное программирование. — М.: Мир. — 534 с.
 8. Математические методы и исследование операций / Под ред.
  Н.И. Моисеева, Н.С. Краснощекова. — М.: Наука. — 142 с.
 9. Розен В.В. Цель-оптимальность: математические модели принятия решений. — М.: Радио и связь. — 169 с.

Рекомендована навчально-методична література

 1. Зайченко О.Ю. Навчально-методичний посібник до практичних занять з курсу „Математичні методи оптимізації”
 2. Зайченко Ю.П. Исследование операций.

Рекомендована навчально-методична література в електронному вигляді

(...)