Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Навчальний процес Програми дисциплін Алгоритми та структури даних
Document Actions
 • Send this page to somebody
 • Print this page
 • English
 • Русский
 • Українська

Алгоритми та структури даних


Кафедра: ММСА
Кількість кредитів:
2
Кількість аудиторних годин:
54
З них:
Лекції:
36
 
Практичні (семінарські):
-
 
Лабораторні:
18
Самостійна робота студентів:
54
 
Контрольні заходи
Семестр
Екзамени
-
Заліки
4
Модульн.(темат.), контр.роботи

4

Курсові проекти
-
Курсові роботи
-
РГР, РР, ГР
-
ДКР
-
Реферати
-
 
 

Зміст дисципліни 

Основнi поняття структур даних

 • Концепцiя типу даних. Простi типи
 • Складанi типи
 • Великі приклади. Геометрiя.
 • Ще приклад. Комплексні числа
 • Послiдовностi

Процес розробки програми

 • Алгебраїчний пiдхiд до операцiй iз структурами
 • Аналiтичний та синтетичний пiдходи до проектування програм

Пошук

 • Лiнiйний пошук
 • Двiйковий пошук
 • Метод встрiлювання
 • Метод "золотого перерiзу"
 • Методи пошуку слова у текстi
 • Пошук методом хешування

Сортування

 • Сортування масивiв. Простi методи сортування
 • Модифiкованi методи сортування. Метод Шелла
 • Метод швидкого сортування
 • Сортування послiдовностей

Рекурсивнi функцiї та алгоритми

 • Поняття про рекурсію. Програма пошуку мiнiмуму
 • Ханойська вежа
 • Рекурсивнi кривi

Алгоритми штучного iнтелекту

 • Метод частинних цiлей
 • Метод сходження
 • Метод вiдпрацювання назад
 • Евристичнi алгоритми
 • Ймовiрностнi алгоритми
 • Програмування з поверненням назад

Динамiчнi структури даних

 • Рекурсивнi типи даних
 • Посилання або показчики
 • Реалiзацiя черги та стеку
 • Реалiзацiя дерева
 • Проходження дерева
 • Пошук та сортування у деревовиднiй структурi
 • Включення та видалення вершин дерева
 • Балансування дерева
 • Перебалансування пiсля видалення

Список рекомендованої літератури

(...)

Рекомендована навчально-методична література

(...)

Рекомендована навчально-методична література в електронному вигляді

 1. Селін О.М. Конспект лекцій з дисципліни «Алгоритми та структури даних».
 2. Селін О.М. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Алгоритми та структури даних».
 3. Селін О.М. Навчальна програма курсу «Алгоритми та структури даних».