Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Навчальний процес Програми дисциплін
Document Actions
 • Send this page to somebody
 • Print this page
 • English
 • Русский
 • Українська

Програми дисциплін

1. Дисципліни з математичної підготовки:

 • Математичний аналіз.
 • Алгебра і геометрія.
 • Дискретна математика.
 • Теорія ймовірностей та математична статистика.
 • Диференціальні рівняння.
 • Функціональний аналіз.
 • Випадкові процеси.
 • Прикладна статистика.
 • Рівняння математичної фізики.
 • Чисельні методи.
 • Обчислювальні методи системного аналізу.
 • Елементи нелінійного аналізу.
 • Математичне програмування.
 • Основи криптології та захисту інформації

2. Дисципліни з оптимізації та керування процесами і системами:

 • Теорія керування.
 • Методи оптимізації.
 • Мікропроцесорні системи адаптивного керування.
 • Інтегровані системи проектування і керування.
 • Методи оптимального керування.

3. Дисципліни з системного аналізу:

 • Основи системного аналізу.
 • Системний аналіз стохастичних розподілених процесів.
 • Системний аналіз фінансового ринку.
 • Системний аналіз керованих еволюційних процесів.
 • Системний аналіз соціальних процесів.
 • Синергетичні методи аналізу в соціальних системах.
 • Статистичний аналіз економічних процесів.
 • Експертні системи.
 • Життєздатність складних систем.

4. Дисципліни з математичного моделювання процесів і систем:

 • Математичне моделювання фізичних процесів.
 • Математичне моделювання економічних систем.
 • Математичне моделювання соціальних процесів.
 • Моделювання економіки перехідного періоду.

5. Дисципліни з інтелектуальних систем прийняття рішень:

 • Дослідження операцій.
 • Теорія прийняття рішень у складних системах.
 • Основи проектування інтелектуальних систем.
 • Системи підтримки прийняття рішень.
 • Нечіткі моделі і методи в системах прийняття рішень.

6. Дисципліни з програмування (мови і технології):

 • Програмування та алгоритмічні мови (Borland Pascal 7.0, Borland C++).
 • Алгоритми та структури даних
 • Спеціалізовані мови програмування (Turbo Prolog, muLisp).
 • Об’єктно-орієнтоване проектування (Borland C++Builder, Borland Delphi 5).
 • Системне програмування та операційні системи (Windows98, NT, UNIX).
 • Сучасні технології програмування (ABC FlowCharter, CASE Erwin 2,5; ROSE 2000; Rational ROSE 981; Visual Java Bluette 0,7; Visual caFE V 4.0).

7. Дисципліни з інженерії комп’ютерів та комп’ютерних мереж:

 • Схемотехніка ЕОМ.
 • Обчислювальні системи.
 • Комп’ютерні мережі.
 • Системи захисту інформації в комп’ютерних мережах.
 • Операційні системи

8. Дисципліни з інформаційних систем і технологій:

 • Комп’ютерна графіка.
 • Теорія інформації і кодування.
 • Бази даних та інформаційні системи.
 • Комп’ютерні інформаційні технології для банків і бірж.
 • Проектування інформаційних систем.
 • Геоінформаційні системи.
 • Розподілені інформаційні системи.
 • Інтернет-технології в наукових дослідженнях.
 • CASE-методи в економіці і бізнесі.
 • Криміналістична інформатика.

9. Дисципліни з економічної та економіко-математичної підготовки:

 • Економіка та організація виробництва.
 • Кредити, фінанси, банки та банківська справа.
 • Основи бухгалтерського обліку та аудиту.
 • Мікроекономіка.
 • Макроекономічні системи.
 • Аналіз господарської діяльності.
 • Основи математичної економіки.
 • Управління інвестиціями та інноваціями.
 • Основи страхування і ризику в бізнесі.
 • Корпоративні фінанси;
 • Технічний аналіз фінансового ринку.

10. Дисципліни з менеджменту:

 • Основи менеджменту.

11. Дисципліни з соціальної інформатики

 • Вступ до спеціальності
 • Вступ до нейромережевих методів
 • Ризики в соціальних системах
 • Соціальні проблеми розвитку науки та технологій