Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Навчальний процес Дипломні роботи Дипломні роботи (магістри) 2006
Document Actions
  • Send this page to somebody
  • Print this page
  • English
  • Русский
  • Українська

Дипломні роботи (магістри) 2006

№ п/п Прізвище, ім’я, по-батькові  студента Тема дипломної роботи або проєкта Посада, прізвище, ініціали керівника

Група КА-01м

1. Жиденко Дмитро Олександрович Розробка багатовимірних систем прогнозування на основі математичних моделей часових рядів з різнотемповою дискретизацією Проф. В.Д. Романенко
2. Жуков Олексій Олегович Ітеративна ідентифікація багатовимірних систем з використанням мультичастотного збудження Проф. В.Ф. Губарев
3. Корольов Юрій Володимирович Моделювання процесу забруднення атмосферного повітря методами скінчених елементів та розщеплення Доц. О.М. Селін
4. Котляр Михайло Анатолійович Дослідження та аналіз побудови розподілених систем в межах архітектури I2EE Доц. А.І. Білостоцький
5. Кукуш Ганна Олександрівна Розробка підходу до оцінювання динаміки екологічних процесів різної природи Проф. Н.Д. Панкратова
6. Лібега Антоніна Іванівна Порівняльний аналіз та розробка технологій управління проектами Доц. А.І. Білостоцький
7. Мануковська Ірина Ігорівна Оцінювання можливих доз радіації на АЕС байєсівським методом Проф. П.І. Бідюк
8. Науменко Костянтин Михайлович Прогнозування дисперсії гетероскедастичних процесів на основі математичних моделей часових рядів з різнотемповою дискретизацією Проф. В.Д. Романенко
9. Новохатська Тетяна Василівна Оцінювання ризиків дефолту Проф. М.С. Гончар
10. Разумна Наталія Олександрівна Застосування теорії нечітких множин до задач керування фінансами Доц. І.А. Шубенкова
11. Рудницька Юлія Вікторівна Інформаційна система обліку та аналізу результатів діяльності корпорації системного інтегрування Доц. А.І. Білостоцький
12. Сахаров Сергій Олександрович Дослідження методів розв’язання спектральної задачі для матриць великої розмірності Доц. О.М. Селін
13. Фоменкова Марія Олександрівна Дослідження методу скінчених елеметів для розв’язання еліптичної задачі Доц. О.М. Селін
14. Цицура Павло Вікторович Нескінченновимірний аналог формули Пуанкаре-Стокса Проф. Ю.В. Богданський
15. Чіп Марія Борисівна Дослідження застосуваня асоціативних засобів обробки інформації для вирішення задач розпізнавання образів Доц. Ю.O. Тимошенко

Група КА-02м

 1.

Бобкова Людмила Сергіївна Модель оцінювання опціона на облігацію з випадковою внутрішньою дохідністю Проф. М.С. Гончар
 2. Борисевич Аліна Сергіївна Моделювання та прогнозування нелінійних процесів в економіці та фінансах Проф. П.I.Бiдюк
 3. Буцан Єгор Георгійович Використання методології VaR для оцінювання валютного ризику фінансового суб’єкту Проф. М.С. Гончар
 4. Головко Максим Ігорович Аналіз і прогнозування ресурсної бази банку Проф. В.М. Подладчiков
 5. Губіліт Олександр Сергійович Дослідження процесів управління динамічними складними системами з самоорганізацією Доц. Ю.O. Тимошенко
 6. Кисельов Олексій Анатолійович Системний аналіз і моделювання вугільної промисловості України Проф. В.М. Подладчiков
 7. Куницька Олександра Валеріївна Реальні опціони та методи іх оцінювання Проф. М.С. Гончар
 8. Марійко Євген Борисович Макроекономічне прогнозування в структурі Нацбанку України Проф. В.М. Подладчiков
 9. Моргульова Ірина Анатоліївна Модель оцінювання кредитних ризиків і формула для ризикового капіталу Проф. М.С. Гончар
 10. Перімов Олексій Робертович Оптимальний вибір параметрів у лінійних задачах регуляризації Доц. O.M. Селiн
 11. Ракицький Богдан Андрійович Разработка CRM-системы, ориентированной на фармацевтический рынок Доц. О.И. Бiлостоцький
 12. Трунова Анна Віталіївна Аналіз і менеджмент ризиків у страхуванні Проф. П.I. Бiдюк
 13. Хомишенко Олексій Петрович Аналіз впливу податкового законодавства на розробку фінансових стратегій підприємства Проф. П.I. Бiдюк

 Група КА-03м

 1. Білюга Вадим Миколайович Дослідження кусково-лінійних нейронних мереж Проф. О.С. Макаренко
 2. Вовк Ігор Мирославович Системний аналіз діяльності комерційного банку Проф. В.Я. Данiлов
 3. Крушинський Дмитро Андрійович Дослідження часових явищ нейромережевими методами Проф. О.С. Макаренко
 4. Маляров Сергій Георгійович Розробка інформаційно-аналітичної системи для прогнозування фінансово-економічних процесів Проф. П.I. Бiдюк
 5. Маршавін Олег Юрійович Дослідження розвитку епідемій методом аналізу статистичних даних Проф. О.С. Макаренко
 6. Махоніна Марія Євгенівна Моделювання територіального устрою України Проф. В.Я. Данiлов
 7. Павликевич Ігор Богданович Розробка та дослідження ефективності функціонування систем комплексного контролю експлуатації мереж Доц. Г.Г. Швачко
 8. Панюшкіна Марина Олексіївна Підсистема проектування та керування навчальних цілей Проф. В.Я. Данiлов
 9. Сеначин Антон Олександрович Дослідження нейромереж зі змінною структурою Проф. О.С. Макаренко
 10. Тимохович Ірена Олексіївна Системний аналіз прибутковості банку Проф. В.Я. Данiлов
 11. Чепурнова Анна Валеріївна Моделювання та дослідження процесу управління банківськими ризиками Доц. О.М. Селін

 Група КА-04м

 1. Александрук Владислав Олександрович Аналіз рівня бюджетних доходів в залежності від технологічного рівня в чорній металургії Проф. П.I. Бiдюк
 2. Бартенєв Сергій Олександрович Алгоритмічний програмний комплекс MPLS Net Builder для задач оптимізації та синтезу структур мереж MPLS Проф. Ю.П. Зайченко
 3. Братусь Іван Вікторович Алгоритмічний програмний комплекс MPLS Net Builder для задач оптимізації та синтезу структур мереж MPLS Проф. Ю.П. Зайченко
 4. Грам Владислав Юрійович Банківська інформаційно-аналітична система для прогнозування діяльності та прийняття рішень Проф. П.И. Бидюк
 5. Гресь Андрій Васильович Управління інвестиційними процесами на фінансовому ринку Проф. П.И. Бидюк
 6. Дзюбан Тихон Петрович Система для аналіза та прогнозування показників діяльності машинобудівного підприємства Проф. П.I. Бiдюк
 7. Кузнєцова Тетяна Олегівна Розробка та дослідження нечіткого методу індуктивного моделювання з нечіткими вхідними даними в задачах соціально-економічного прогнозування Проф. Ю.П. Зайченко
 8. Маяцька Альона Леонідівна Оцінка ризиків облігаційного інвестування Проф. В.М. Подладчiков
 9. Мельников Михайло Петрович Розробка та дослідження нечіткого методу індуктивного моделювання з нечіткими вхідними даними в задачах соціально-економічного прогнозування Проф. Ю.П. Зайченко
 10. Мешканцев Михайло Володимирович Порівняльний аналіз методів прогнозування фінансово-економічних процесів Проф. П.I. Бiдюк
 11. Минциковський Максим Маркович Розробка сценаріїв технологічного передбачення Проф. Н.Д. Панкратова
 12. Ніколаенко Олексій Юрійович Аналіз і менеджмент проектних ризиків Проф. П.I. Бiдюк
 13. Обозна Юлія Сергіївна Розробка алгоритму прогнозування на основі «м’яких» обчислень Проф. П.I. Бiдюк
 14. Орел Тарас Віталійович Моделювання та дослідження діяльності підприємства за наявності посередників Доц. O.M.Сiлин
 15. Ореховський Андрій Володимирович Аналіз і менеджмент ризиків інвестиційних проектів Проф. П.I. Бiдюк
 16. Стрига Дмитро Олександрович СППР при виборі комплектації автомобіля Проф. П.I. Бiдюк
 17. Чорноус Тетяна Миколаївна Моделювання ризиків при страхуванні життя Проф. П.I. Бiюк
 18. Шмирко Вадим Юрійович Автоматизована система підтримки прийняття рішень щодо товарного обліку Проф. П.I. Бiдюк
 19. Ярошенко Олександр Сергійович СППР при виборі професії та купівлі житла Проф. П.I. Бiдюк

 Група КА-05м

 1. Гайворонський Олександр Віталійович Моделювання і прогнозування динаміки розвитку фірми Проф. П.I. Бiдюк
 2. Карелін Іван Володимирович Аналіз і прогнозування біометричних характеристик інженерно-технічного персоналу Проф. П.I. Бiдюк
 3. Кравченко Євген Олександрович Система стратегічного планування виробництва за допомогою нейронечітких систем Проф. Ю.П. Зайченко
 4. Старкова Оксана Валентинівна Управління потоками та забезпечення заданої якості обслуговування в мережах з технологією MPLS Проф. Ю.П. Зайченко
 5. Шамраєв Віктор Михайлович Дослідження нечіткої нейронної мережі для класифікації підводних об’єктів у прибережній зоні океану Проф. Ю.П. Зайченко
 6.   Ярошевський Володимир Олександрович СППР при формуванні парку комп’ютерних засобів та засобів комунікації банківської організації Доц. Г.Г. Швачко


 Група КА-06м

 1. Безценна Ірина Валентинівна Дослідження методів голосування при формуванні рейтингів Проф. В.Г. Тоценко
 2. Вольська Ольга Миколаївна Дослідження методів голосування при формуванні рейтингів Проф. В.Г. Тоценко
 3. Литинська Анна Юріївна VAR і обчислення ризикового капіталу для квадратичного портфелю з еліптичним розподілом ризикових факторів Проф. М.С. Гончар
 4. Мельник Ярослав Сергійович Аналіз і моделювання інвестиційних процесів Проф. П.I. Бiдюк
 5. Скиртенко Юлія Олегівна VAR і обчислення ризикового капіталу для квадратичного портфелю з еліптичним розподілом ризикових факторів Проф. М.С. Гончар
 6. Фостик Олександр Павлович Дослідження проблем невизначеності при інвестуванні в українську економіку Проф. Н.Д. Панкратова
 7. Якунін Михайло Олександрович Розробка алгоритма системного узгодження суперечливих цілей у задачах пошуку раціональних компромісів Проф. Н.Д. Панкратова