Personal tools
You are here: Home Навчальний процес Дипломні роботи Дипломні роботи (спеціалісти) 2007
Document Actions
  • Send this page to somebody
  • Print this page
  • English
  • Русский
  • Українська

Дипломні роботи (спеціалісти) 2007

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові  студента

Тема дипломної роботи або проекта

Посада, прізвище, ініціали керівника


 


 


Група КА-11


 

1.

Власюк Петро Михайлович

Розробка засобів OLAP–аналіза даних у БД 1С (проект)

Ас. Т. В. Яковлєва

2.

Каразамфір Ксенія Петрівна

Прогнозування економіки перехідного періоду (робота)

Доц. І. А. Шубенкова

3.

Козуліна Марина Володимирівна

Дослідження математичної моделі економіки з посередниками

Доц. О. М. Селін

4.

Кривша Олександр Миколайович

Дослідження методів прогнозування часових рядів з застосуванням у роздрібній торгівлі

Доц. О. М. Селін

5.

Куліш Максим Анатолійович

Дослідження методів оцінювання параметрів моделей гетероскедастичних процесів (робота)

Проф. П. І. Бідюк

6.

Манько Микола Леонідович

Розробка інформаційної системи управління персоналом (проект)

Ст. викл. І. В. Назарчук

7.

Мошин Андрій Анатолійович

Використання баєсівського підходу при аналізі кредитоспроможності юридичних осіб (робота)

Проф. П. І. Бідюк

8.

Назарчук Катерина Олександрівна

Розробка системи управління господарською діяльністю підприємства (проект)

Ас. Т. В. Яковлєва

9.

Назарчук Олександр Георгійович

Розробка системи управління господарською діяльністю підприємства (проект)

Ас. Т. В. Яковлєва

10.

Осьмак Марія Михайлівна

Аналіз, моделювання і прогнозування діяльності виробничого підприємства (робота)

Проф. П. І. Бідюк

11.

Сергєєв Дмитро Миколайович

Параметрична оптимізація методу регуляризації за Тихоновим (робота)

Доц. О. М. Селін

12.

Скляренко Дмитро Борисович

Розробка системи прогнозування динамічних процесів з різнотемповою дискретизацією у приростах змінюваних координат (проект)

Проф. В. Д. Романенко

13.

Старжинський Андрій Володимирович

Прогнозування динаміки фінансових процесів на основі моделей часових рядів з однотемповою і різнотемповою дискретизацією (робота)

Проф. В. Д. Романенко

14.

Штогріна Ірина Вікторівна

Моделювання діяльності страхової компанії (робота)

Доц. О. М. Селін


Група КА-121.

Івченко Дмитро Андрійович

Система реплікацій для розподіленого збереження даних (проект)

Ас. М. В. Дідковська

2.

Кирилюк Павло Олександрович

Системний аналіз та моделювання структури активів та пасивів банку (робота)

Проф. В. Я. Данилов

3.

Коваль Олена Зіновіївна

Дослідження алгоритмів розв’язання одного типу задач оптимального заповнення складу підприємств (робота)

Доц. А. П. Яковлева

4.

Копішинський В'ячеслав Васильович

Інформаційно-аналітична система для моделювання і прогнозування фінансових показників банку (проект)

Проф. П. І. Бідюк

5.

Коротких Сергій Олександрович

Системний аналіз інвестиційної політики комерційного банку (робота)

Проф. В. Я. Данилов

6.

Макуха Михайло Павлович

Розробка стратегії мінімізації багатофакторних ризиків (робота)

Проф. Н. Д. Панкратова

7.

Михайліченко Тарас Миколайович

Системний аналіз показників стратегічного менеджменту (робота)

Проф. В. Я. Данилов

8.

Михайліченко Андрій Миколайович

Створення розподіленої бази даних з використанням ZODB для всесвітнього центру даних (проект)

Ас. М. В. Дідковська

9.

Петрова Ольга Миколаївна

Застосування моделей двійкового вибору в теорії лояльності (робота)

Доц. І. А. Шубенкова

10.

Плєщ Анна Андріївна

Розробка стратегії протидії коаліцій з урахуванням фактори ризику різної природи (робота)

Проф. Н. Д. Панкратова

11.

Радченко Наталія Анатоліївна

Побудова ефективних нейронних мереж для розв’язання задач узагальнення, прогнозування та класифікації (робота)

Доц. А. П. Яковлева

12.

Соловйов Артем Ігорович

Розробка стратегії протидії коаліцій з урахуванням фактори ризику різної природи (робота)

Проф. Н. Д. Панкратова

13.

Тур Юрій Іванович

Системний аналіз побудови та розвитку карткового бізнесу банку (робота)

Проф. В. Я. Данилов

14.

Старжинська Юлія Валеріївна

Методи генерування тестів для Black box-тестування ПЗ (робота)

Ас. М. В. Дідковська

15.

Ясинський Іван Геннадійович

Системний аналіз кредитного портфеля комерційного банку (робота)

Проф. В. Я. Данилов


Група КА-131.

Баришнікова Катерина Сергіївна

Розробка методів тестування ПЗ з використанням Use Case діаграм (робота)

Ас. М. В. Дідковська

2.

Богданов Володимир Віталійович

Системний аналіз діяльності дилерської компанії (робота)

Проф. В. Я. Данилов

3.

Богданова Маргаріта Павлівна

Системний підхід до визначення глибини нафти в глибоких свердловинах (робота)

Проф. В. Я. Данилов

4.

Голубенко Олена Євгенівна

Інформаційно-аналітична система для ринку нерухомості (проект)

Проф. П. І. Бідюк

5.

Дударик Мирослава Валентинівна

Системний аналіз процесу ідентифікації стану глибоких нафтових свердловин

Проф. В. Я. Данилов

6.

Канарський Дмитро В'ячеславович

Аналіз і прогнозування цін на ринку нафтопродуктів (робота)

Проф. П. І. Бідюк

7.

Кулаков Максим Олексійович

Створення бази даних та засобів завантаження Державного комітету статистики в рамках Єдиної інформаційної системи запобігання тероризму та легалізації доходів (проект)

Доц. А. І. Білостоцький

8.

Кущенко Сергій Володимирович

СППР при формуванні інвестиційного портфеля цінних паперів (проект)

Доц. О. М. Селін

9.

Лющенко Максим Олександрович

Практичне роз'язання обернених задач діелектричної і світлової  спектроскопії (робота)

Доц. О. М. Селін

10.

Попова Анна В'ячеславівна

Метод клітинних автоматів в задачах розповсюдження захворювань (робота)

Проф. О. С. Макаренко

11.

Сергеєва Ірина Сергіївна

Моделювання і прогнозування демографічних процесів (робота)

Проф. П. І. Бідюк

12.

Сорока Тетяна Вікторівна

Методи підбору ключових слів та оипсу веб-сторінки для оптимізації пошуку (робота)

Доц. О. М. Селін

13.

Страфун Дмитро Олексійович

Розробка системи підтримки експертизи порушень авторських прав (проект)

Проф. В. Г. Тоценко

14.

Супруненко Ганна Олександрівна

Дослідження методів захисту інформації у ASP.NET (проект)

Доц. О. М. Селін

15.

Тяпкіна Олена Юріївна

Системний аналіз діяльності великої газової компанії (робота)

Проф. В. Я. Данилов

16.

Тимошенко Марина Григоріївна

Системний аналіз процесів кредитування «Промінвестбанку» (робота)

Проф. В. Я. Данилов

17.

Чемерис Сергій Олександрович

Системний аналіз маркетингових досліджень у туризмі (робота)

Проф. В. Я. Данилов

18.

Щербинюк Ярослав Віталійович

Система визначення групових багатокритеріальних ординальних оцінок з урахуванням вагомості критеріїв і компетентності експертів (проект)

Проф. В. Г. Тоценко


Група КА-141.

Головенко Георгій Ігорович

Аналіз і прогнозування процесів у маркетингу (робота)

Проф. П. І. Бідюк

2.

Гомонець Наталія Ігорівна

Інформаційно-аналітична система для моделювання і прогнозування фінансово-економічних процесів (проект)

Проф. П. І. Бідюк

3.

Григор'єв Василь Ілліч

Дослідження інфляційних процесів в перехідний період (робота)

Проф. П. І. Бідюк

4.

Данченко Наталія Павлівна

Аналіз і прогнозування діяльності підприємства «Черкасихліб» (робота)

Проф. П. І. Бідюк

5.

Єлісеєв Олег Вікторович

Аналіз та проблеми вибору при прийнятті рішень в задачах призначення пенсій (робота)

Доц. І. А. Шубенкова

6.

Желуденко Ольга Геннадіївна

Порівняльний аналіз методів прогнозування фінансово-економічних показників (робота)

Проф. П. І. Бідюк

7.

Журбенко Ольга Миколаївна

Застосування СППР при створенні програмного забезпечення (робота)

Доц. І. А. Шубенкова

8.

Казакова Альона Юріївна

СППР при оцінці кредитоспроможності отримувача кредиту в житловому кредитуванні (робота)

Проф. П. І. Бідюк

9.

Ковальов Олексій Петрович

Методи аналізу та моделювання рівноважного финансового ринку (робота)

Проф. В. М. Подладчіков

10.

Красножон Віталій Вікторович

Застосування ймовірносно-статистичних методів при дослідженні фінансових потоків з недетермінованими параметрами (робота)

Доц. І. Ю. Каніовська

11.

Максимець Олена Олександрівна

Інформаційно-аналітична система для моделювання, прогнозування і оптимального оцінювання станів процесів різної природи (проект)

Проф. П. І. Бідюк

12.

Мартовий Євгеній Сергійович

Дослідження та розробка методів нечіткої самоорганізації в задачах data mining (робота)

Проф. Ю. П. Зайченко

13.

Нідзієв Костянтин Олександрович

Аналіз інвестиційної привабливості підприємства (робота)

Доц. І. А. Шубенкова

14.

Оксюк Ольга Олександрівна

Аналіз і прогнозування макроекономічних процесів перехідного періоду (робота)

Проф. П. І. Бідюк

15.

Рубан Максим Сергійович

СППР при виборі житла (проект)

Проф. П. І. Бідюк

16.

Рудинштейн Григорій Єфимович

Аналіз і моделювання стратегії розвитку підприємства (робота)

Проф. П. І. Бідюк

17.

Сафронов Олексій Євгенович

Аналіз і прогнозування процесу міграції клієнтів (робота)

Проф. П. І. Бідюк

18.

Скора Ірина Олексіївна

Аналіз і прогнозування фінансово-економічних показників підприємства (робота)

Проф. П. І. Бідюк

19.

Слободенюк Аіда Олександрівна

Моделювання і прогнозування нестаціонарних інвестиційних процесів (робота)

Проф. П. І. Бідюк

20.

Снідалов Олександр Юрійович

Розробка засобів аналізу та прогнозування діяльності компанії в процесі переходу на нову технологію (проект)

Проф. П. І. Бідюк

21.

Черняхівський Ярослав Васильович

Аналіз і прогнозування демографічних процесів (робота)

Доц. І. А. Шубенкова

22.

Швецов Артем Васильович

Інформаційно-аналітична система для планування об’єму виробництва з використанням нечіткої логіки (проект)

Проф. П. І. Бідюк

23.

Шевчук Ігор Іванович

Розробка методів довгострокового прогнозування (робота)

Проф. В. М. Подладчіков

24.

Юренєв Микита Дмитрович

CRM-система автоматизації бізнес-процесів підприємства (проект)

Доц. Ю. О. Тимошенко

25.

Ярошенко Максим Сергійович

Розробка та дослідження системи нечіткої класифікації оптичних зображень в умовах перешкод (робота)

Проф. Ю. П. Зайченко


Група КА-151.

Анякіна Дар'я Миколаївна

Аналіз та моделювання малого та середнього бізнесу в умовах перехідної економіки (робота)

Проф. В. М. Подладчіков

2.

Басараб Андрій Володимирович

Інформаційно-аналітична система для аналізу і прогнозування нестаціонарних процесів (проект)

Проф. П. І. Бідюк

3.

Височин Артем Сергійович

Проектування і розробка системи кластеризації результатів пошуку в мережі Інтернет (робота)

Ас. М. В. Дідковська

4.

Воловик Катерина Миколаївна

Аналіз і прогнозування основних макроекономічних показників розвитку України (робота)

Проф. Ю. П. Зайченко

5.

Зенін Артем Сергійович

Аналіз і прогнозування фінансового стану підприємства (робота)

Проф. П. І. Бідюк

6.

Зюзя Олександр Андрійович

Аналіз інвестиційної привабливості проектів будівництва (робота)

Доц. І. А. Шубенкова

7.

Коробицький Євген Валерійович

Моделювання і прогнозування страхових ризиків (робота)

Проф. П. І. Бідюк

8.

Коростишевська Оксана Романівна

Аналіз і прогнозування діяльності виробничого підприємства (робота)

Проф. П. І. Бідюк

9.

Кулініч Наталя Миколаївна

Аналіз ризику банкрутства підприємства з використанням апарату нечітких множин (робота)

Проф. Ю. П. Зайченко

10.

Левченко Андрій Олексійович

Інформаційно-аналітична система для менеджменту у логістиці (проект)

Проф. П. І. Бідюк

11.

Лупша Сергій Михайлович

Аналіз і прогнозування фінансової діяльності підприємства (робота)

Проф. П. І. Бідюк

12.

Москалюк Дмитро Олександрович

Аналіз ризику у підтримці прийняття рішення (робота)

Проф. А. К. Лопатін

13.

Савіна Анна Михайлівна

Дослідження методів прогнозування обсягів продажу препаратів у фармацевтиці (робота)

Проф. Ю. П. Зайченко

14.

Сокол Ксенія Петрівна

Аналіз та дослідження динамічних структур керування для взаємодіючих процесів (робота)

Доц. Ю. О. Тимошенко

15.

Суріна Наталія Германівна

Аналіз і прогнозування демографічних процесів (робота)

Проф. П. І. Бідюк

16.

Фартушний Роман Євгенович

Оцінювання психофізіологічних параметрів людини (робота)

Доц. О. М. Селін

17.

Федоров Геннадій Сергійович

Аналіз, моделювання і прогнозування діяльності виробничого підприємства (робота)

Проф. П. І. Бідюк

18.

Філіпов Володимир Вікторович

Аналіз і прогноз процесів ціноутворення (робота)

Доц. І. А. Шубенкова

19.

Цисаренко Катерина Валеріївна

Імітаційне моделювання бюджетного процесу (робота)

Доц. І. А. Шубенкова

20.

Хорощак Богдан Васильович

Аналіз і моделювання впливу інтерактивних технологій на суспільство (проект)

Проф. П. І. Бідюк


Група КА-161.

Вертелецька Марина Вікторівна

Розробка інформаційно-аналітичної системи для прогнозування фінансових процесів (робота)

Проф. П. І. Бідюк

2.

Гремляцька Вікторія Вікторівна

Аналіз і прогнозування фінансових процесів фірми на основі CRM (робота)

Проф. П. І. Бідюк

3.

Гук Олексій Юрійович

Розробка інтернет-порталу ННК «ІПСА» на базі системи CMS (проект)

Проф. Ю. П. Зайченко

4.

Денисюк Микола Віталійович

Інформаційно-аналітична система управління якістю на підприємстві (проект)

Проф. П. І. Бідюк

5.

Жемчужнікова Марія Леонідівна

Аналіз і застосування методів тетстування ПЗ (робота)

Проф. П. І. Бідюк

6.

Іванчук Надія Сергіївна

Математичне моделювання розвитку базових галузей України (робота)

Проф. В. М. Подладчіков

7.

Іванчук Ольга Сергіївна

Аналіз і моделювання ринку облігацій (робота)

Проф. В. М. Подладчіков

8.

Муцмахер Яков Олександрович

Порівняльний аналіз методів прогнозування макроекономічних показників (робота)

Проф. Ю. П. Зайченко

9.

Офіцеров Андрій Вікторович

Аналіз і прогнозування курсів акцій на фондовій біржі з використанням нечітких нейронних мереж (робота)

Проф. Ю. П. Зайченко

10.

Подчашинська Ольга Олександрівна

Комп’ютерна система для моделювання та прогнозування нестаціонарних процесів (проект)

Проф. П. І. Бідюк

11.

Польовий Антон Миколайович

Аналіз і прогнозування діяльності виробничого підприємства (робота)

Проф. П. І. Бідюк

12.

Рекун Вадим Анатолійович

Прогнозування рівнів депозитних вкладів (робота)

Проф. П. І. Бідюк

13.

Савчук Андрій Миколайович

Створення розподіленої бази даних з використанням MySQL для світового центру даних (проект)

Ас. М. В. Дідковська

14.

Смолянюк Денис Сергійович

Розробка системи підтримки роботи журі конкурсів (проект)

Проф. В. Г. Тоценко

15.

Толокнов Андрій Анатолійович

Розробка інтернет-порталу ННК «ІПСА» на базі системи CMS (проект)

Проф. Ю. П. Зайченко

16.

Тригуб Костянтин Олександрович

Розробка методології стимулюючого регулювання для електророзпоодільних компаній України (робота)

Проф. П. І. Бідюк

17.

Устінов Сергій Володимирович

Розробка методології стимулюючого регулювання для електророзпоодільних компаній України (робота)

Проф. П. І. Бідюк

18.

Утицьких Валентина Олександрівна

Аналіз і оптимізація мереж з технологією MPLS (робота)

Проф. Ю. П. Зайченко

19.

Шевчук Юрій Миколайович

Аналіз і прогнозування набору студентів при виборі спеціалізацій напрямку підготовки «Комп’ютерні науки» (робота)

Проф. П. І. Бідюк


Група КА-171.

Батура Іван Олександрович

Розробка та реалізація методики побудови баєсових мереж (робота)

Проф. П. І. Бідюк

2.

Вайсеро Павло Андрійович

Побудова експертної системи для малого бізнесу на основі байєсівьких мереж довіри (проект)

Доц. І. А. Шубенкова

3.

Гудзь Тарас Юрійович

Розпізнавання об’єктів електрооптичного зображення на водній поверхніз використанням нечітких нейромереж (робота)

Проф. Ю. П. Зайченко

4.

Жук Анастасія Вікторівна

Розробка методики планування рекламної діяльності (робота)

Проф. П. І. Бідюк

5.

Линник Олександр Павлович

Створення оптимальної структури бізнес-процесів компанії на базі технології процесно-вартісного підходу (робота)

Доц. Л. Ю. Батієнко

6.

Максунова  Валерія Сергіївна

Аналіз, управління та оцінювання портфельних кредитних ризиків (робота)

Доц. Л. Ю. Батієнко

7.

Половинчак Галина Анатоліївна

Порівняльний аналіз деяких методів прогнозуавння (робота)

Проф. П. І. Бідюк

8.

Садич Іван Степанович

Білінгова система для ISP (проект)

Доц. О. Ю. Зайченко

9.

Сизов Семен Ігорович

Методи аналізу та моделювання рівноважного финансового ринку (робота)

Проф. В. М. Подладчіков

10.

Скрипник Людмила Станіславівна

Аналіз і прогнозування ринку нерухомості (робота)

Доц. І. А. Шубенкова

11.

Сухарник Роман Миколайович

Розробка та реалізація методики побудови баєсових мереж (робота)

Проф. П. І. Бідюк

12.

Твердохліб Олексій Сергійович

Аналіз і прогнозування діяльності торгівельно-виробничого підприємства (робота)

Проф. П. І. Бідюк

13.

Чужайкіна Ольга Володимирівна

СППР при оцінці кредитоспроможності отримувача кредиту в житловому кредитуванні (робота)

Проф. П. І. Бідюк

14.

Шевчук Віра Вікторівна

Аналіз, управління та оцінювання портфельних кредитних ризиків (робота)

Доц. Л. Ю. Батієнко

15.

Шинкар Юрій Миколайович

Дослідження нечіткого МГУА в задачах прогнозування в макроекономіці (робота)

Проф. Ю. П. Зайченко