Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Викладачі Зайченко Ю. П.
Навігація
Вхід


Ви забули пароль?
 
Document Actions
  • Send this page to somebody
  • Print this page
  • English
  • Русский
  • Українська

Зайченко Ю. П.

Зайченко Юрій Петрович — д.т.н., проф., професор кафедри математичних методів системного аналізу ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ» (1993), декан факультету другої вищої та післядипломної освіти ННК «ІПСА» (2001).
Закінчив Київський політехнічний інститут в 1965, працював асистентом на кафедрі автоматики і телемеханіки та технічної кібернетики, закінчив аспірантуру в 1968. Кандидатську дисертацію захистив у 1968, докторську — в 1981, доцент з 1973, професор з 1983. Протягом 1983—1989 завідував кафедрою автоматизації теплоенергетичних процесів. Розробив навчальний план спеціальності «Інтелектуальні системи прийняття рішень», систематично займається розробкою та підготовкою навчально-методичної літератури для цієї спеціальності. На високому професійному рівні викладає курси «Теорія прийняття рішень», «Комп’ютерні мережі», «Основи проектування інтелектуальних систем», «Нечіткі моделі і методи в інтелектуальних системах».

Розробив навчальний план спеціальності «Системи штучного інтелекту» і викладає дисципліни «Теорія прийняття рішень», «Математичні методи прийняття рішень», «Основи проектування систем штучного інтелекту», «Нечіткі моделі і методи в інтелектуальних системах», «Системи розпізнавання образів».

Наукові інтереси: теорія прийняття рішень в умовах невизначеності, методи прогнозування нестаціонарних процесів в економіці та фінансовій сфері; застосування систем з нечіткою логікою та нечітких нейромереж в інтелектуальних системах; моделі і методи оптимізації комп’ютерних мереж з новітніми комунікаційними технологіями; розробка нових моделей, методів і алгоритмів в області обчислювального інтелекту та їх застосування в економіці та фінансовому аналізі. Розвинув метод групового урахування аргументів (МГУА) акад. О.Г.Івахненка. Розробив нечіткий МГУА, який працює в умовах неповної та нечіткої інформації та широко застосовується для прогнозування в макроекономіці та фінансовій сфері.

Під його керівництвом захищено 2 докторські та 24 кандидатські дисертацій.

Академік Української академії інформатики та Академії наук вищої школи України, Керівник секції «Дослідження операцій та системного аналізу» АН вищої школи України.

Нагороджений відзнакою АН вищої школи України — медаллю Ярослава Мудрого за високі наукові досягнення.

Лауреат премії КПІ (1976, 2004) за кращі підручники та монографії, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2012).

Автор понад 200 публікацій, з них 6 монографій. Опублікував 10 підручників та навчальних посібників з грифом Міносвіти України, серед яких підручник «Дослідження операцій», який витримав 7 видань і є базовим підручником України для студентів напряму «Комп’ютерні науки».

Основні підручники та монографії: «Дослідження операцій» (2006, 2007); «Основи проектування інтелектуальних систем» (2004); «Нечеткие модели и методы в интеллектуальных системах» (2008); «Комп’ютерні мережі» (2010); Исследование операций (1991); Структурная оптимизация сетей» (1986); Сети с технологией MPLS» (2011); «Модели и методы принятия решений» (2011); «Основы вычислительного интеллекта» (2013).
http://intellect.mmsa.kpi.ua/profile/zyp1