Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Викладачі Зайченко О. Ю.
Навігація
Вхід


Ви забули пароль?
 
Document Actions
  • Send this page to somebody
  • Print this page
  • English
  • Русский
  • Українська

Зайченко О. Ю.

Зайченко Олена Юріївна —д.т.н., доц., професор кафедри математичних методів системного аналізу ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ».

У 1989 р. закінчила Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Автоматизовані системи управління»

Після закінчення інституту працювала в Київському інституті автоматики. З 1992 по 1995 — навчання в аспірантурі Київського політехнічного інституту.

У 1996 захистила кандидатську дисертацію, у 2005 — докторську, за спеціальністю 05.13.06 — автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології (тема — «Аналіз та оптимізація показників якості та структур комп’ютерних мереж з технологією АТМ»).

З 1996 по теперішній час працює в ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ» на посаді професора.

Успішно поєднує педагогічну та наукову діяльність. Основний науковий напрям — розробка моделей та методів моделювання та оптимізації комп’ютерних мереж з перспективними комунікаційними технологіями, та класичних методів регресійного аналізу.

Займається розробкою і застосуванням методів нечіткої логіки та нечітких нейронних мереж в задачах прогнозування в макроекономіці та фінансовій сфері, а також оптимізації прийняття рішень в економіці та фінансовому аналізі.

Підготувала 1 кандидата наук.

Викладає дисципліни «Дослідження операцій», «Аналіз даних та знань», «Комп’ютерні мережі», «Математичні методи оптимізації», що забезпечені навчально-методичними розробками щодо практичних занять та самостійної роботи студентів.

Основні наукові праці: «Анализ и синтез структуры глобальных вычислительных сетей» (1998); «Сети АТМ: Моделирование, анализ и оптимизация», «Комп’ютерні мережі» (у співавт. — Зайченко Ю.П.) (2003); «Дослідження операцій» (у співавт. — Зайченко Ю.П.) (2007); «Порівняння розрахунку вартості рекламної кампанії із використанням нечіткого методу групового урахування аргументів та множинної регресії (МР)» (у співавт. — Мізерака М.Ю.) (2011); «Инструментальный комплекс алгоритмов и программ оптимального проектирования сетей с технологией MPLS» (2011).

http://intellect.mmsa.kpi.ua/profile/zoy