Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Викладачі Валькман Ю. Р.
Навігація
Вхід


Ви забули пароль?
 
Document Actions
  • Send this page to somebody
  • Print this page
  • English
  • Русский
  • Українська

Валькман Ю. Р.

Валькман Юрій Роландович — д.т.н., доц., завідувач відділу розподілених інтелектуальних систем Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАНУ та МОНУ, професор кафедри математичних методів системного аналізу ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ» (за сумісництвом).

Закінчив у 1971 р. механіко-математичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка.

Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.11 — математичне і програмне забезпечення обчислювальних машин і систем (1986).

Доктор технічних наук за спеціальністю 05.13.16 — застосування обчислювальної техніки, математичного моделювання і математичних засобів в наукових дослідженнях.

Викладає курси навчальних дисциплін «Інтелектуальні технології», «Системний аналіз та інтелектуальні технології», «Вступ в інтелектуальні технології», «Сучасні проблеми штучного інтелекту».

Віце-президент Міжнародної асоціації творців і користувачів інтелектуальних систем, член Вченої ради Російської асоціації штучного інтелекту, член Міжнародної асоціації когнітивних досліджень.

Член ряду редколегій: міжн. журн. Программные продукты и системы» (Росія, Москва, видавництво ін-ту проблем управління РАН); міжн. журн. «Интеллектуальные системы и технологии (Росія, м. Таганрог, Міністерство освіти і науки РФ, Російська акад. природничих наук); міжн. журн. «Онтология проектирования» (Росія, м. Самара, видавництво ін-ту проблем управління складними системами РАН); міжн. журн. Запорізького національного технічного університету «Радиоэлектроника, информатика, управление».

Спеціаліст в області знання з автоматизації проектування складних систем, комп’ютерних технологій дослідження складних об’єктів нової техніки, баз знань, системного аналізу, технології управління знаннями, методів та засобів штучного інтелекту, інтелектуальних технологій та систем, моделювання образного мислення.

Нагороджений: Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок та високі досягнення у розбудові та створенні системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів за спеціальністю «Інтелектуальна власність» (2006); Грамотою Голови Верховної Ради України за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної освіти, підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм (2009).

Автор 300 праць, у т.ч. 5 монографій, 9 навчально-методичних посібників. Серед них: «Информационные технологии в испытаниях сложных объектов» (у співавт.) (1990), «Интеллектуальные технологии исследовательского проектирования: формальные системы и семиотические модели» (1998); «Основы системного подхода, исследование операций и методы  принятия  решений. Конспект лекций для студентов специальности «Интеллектуальная собственность» (2003); «О моделировании образного мышления и компьютерных технологиях: анализ некоторых видов мышления» (2007); «Моделирование НЕ-факторов — основа интеллектуализации компьютерных технологий» (у співавт.) (2007); «Модельно-параметрическое пространство — средство представления знаний исследователей сложных систем» (2009); «Модельно-параметрическое пространство: теория и применение» (у співавт.) (2012).

http://intellect.mmsa.kpi.ua/profile/vyr1