Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Викладачі Тимошенко Ю. О.
Навігація
Вхід


Ви забули пароль?
 
Document Actions
  • Send this page to somebody
  • Print this page
  • English
  • Русский
  • Українська

Тимошенко Ю. О.

Тимошенко Юрій Олександрович (нар. у 1952) — к.т.н., доц., доцент кафедри математичних методів системного аналізу, заступник декана факультету системних досліджень ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ».

У 1974 р. закінчив з відзнакою Одеський політехнічний інститут (ОПІ), вступив до аспірантури ОПІ по кафедрі обчислювальних машин, у 1980 захистив кандидатську дисертацію на тему «Динамічний метод моделювання некоректних обернених задач параболічного типу» за спеціальністю 05.13.01 — технічна кібернетика і теорія інформації — під керівництвом д.т.н., проф. Гутенмахера Л.І. Працював там же на посадах молодшого наукового співробітника та старшого наукового співробітника.

З 1981 працює в НТУУ «КПІ» на посадах: старший науковий співробітник, асистент, старший викладач, доцент кафедри технічної кібернетики. З 1988 — доцент кафедри «Математичні методи системного аналізу» Київського політехнічного інституту. З 2011 — заступник декана факультету системних досліджень ННК «ІПСА».

Викладач курсу навчальної дисципліни «Архітектура обчислювальних систем» для напрямів підготовки «Системний аналіз», «Соціальна інформатика», «Комп’ютерні науки».

Проводить дослідження наукового знання в областях обчислювальної техніки, інформаційних технологій, системного аналізу з актуальних проблем теорії і практики розв’язку некоректних та обернених задач; теорії побудови відмовостійких і живучих комп’ютерів; асоціативної пам’яті, складних систем і мереж.

Розробив ряд інформаційних комплексів нового покоління для закладів освіти з метою побудови єдиного освітньо-інформаційного простору України. Зразки створених комплексів демонструвались на міжнародних і вітчизняних виставках та відзначалися нагородами і схвальними відгуками спеціалістів.

Підготував 2 кандидати технічних наук, 20 магістрів в галузях знань «Системні науки і кібернетика» та «Комп’ютерні науки».

Автор понад 80 наукових видань, з них 10 — навчально-методичні, 14 — патенти та винаходи. Серед них: «О динамическом методе моделирования некорректных задач» (у співавт. — Гутенмахер, Тихончук) (1977); «Ассоциативное запоминающее устройство» (у співавт. — Гутенмахер, Тихончук) (1978); «Методы повышения отказоустойчивости вычислительных систем и сетей» (у співавт. — Додонов) (1989); «Створення єдиного освітньо-інформаційного простору — шлях до ліквідації «цифрової нерівності» в освіті та підвищенні її якості» (2006); «Освітньо-інформаційний простір як складова інформаційної структури суспільства» (у співавт. — Мартиш) (2007); «Some considerations about validity of a Monte-Carlo method for evaluating measurement uncertainty» (у співавт. — Новіков) (2009).

Академічний член Асоціації «Інформаційні технології України» від НТУУ «КПІ» МОНУ.

Член ряду комісій ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ»: Атестаційної комісії, Державної екзаменаційної комісії, заступник голови Відбіркової комісії.
http://intellect.mmsa.kpi.ua/profile/tyo6