Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Викладачі Тимощук О. Л.
Навігація
Вхід


Ви забули пароль?
 
Document Actions
  • Send this page to somebody
  • Print this page
  • English
  • Русский
  • Українська

Тимощук О. Л.

Тимощук Оксана Леонідівна — к.т.н., доц., доцент кафедри математичних методів системного аналізу, заступник декана факультету системних досліджень ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ».

Закінчила з відзнакою факультет систем управління Київського політехнічного інституту (кафедра прикладної математики) у 1983 р. Свою професійну діяльність починала інженером-математиком Київського науково-дослідного інституту радіоелектронної апаратури виробничого об’єднання ім. С.П.Корольова. З 1985 по 1988 — навчалася в аспірантурі Київського політехнічного інституту по кафедрі технічної кібернетики. У 1991 захистила кандидатську дисертацію в галузі технічних наук (керівник — академік НАНУ Згуровський М.З.) на тему «Оптимальне за швидкодією адаптивне управління стохастичними процесами» за спеціальностю 05.13.01 — управління в технічних системах. З 1988 по 1997 працювала молодшим науковим співробітником та асистентом кафедри математичних методів системного аналізу ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ». З 1997 по теперішній час — доцент кафедри математичних методів системного аналізу ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ». Вона є членом президії Науково-методичної комісії за галуззю знань 0403 «Системні науки і кібернетика» МОН України, вченим секретарем Науково-методичної комісії МОН України з системного аналізу, членом Робочої групи з розробки Галузевого стандарту вищої освіти України з напряму підготовки 6.040303 «Системний аналіз» галузі знань 0403 «Системні науки і кібернетика». Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

Працює експертом в Експертній раді з навчальних видань НТУУ «КПІ».

Заступник декана факультета системних досліджень з національних та міжнародних освітніх програм, навчальних практик та працевлаштування студентів. Реалізує освітні іноваційні програми партнерства з провідними ІТ-компаніями (ЕРАМ, SAP, САПРАН та ін.), програми подвійного диплома з відчизняними та закордонними університетами. Координатор міжнародної програми «Університетський альянс SAP» НТУУ «КПІ». У рамках програми «Університетський альянс SAP» відповідає за організацію та формування магістерських спеціалізацій «Інформаційний менеджмент», «Системний аналіз в менеджменті проектів», «Інтелектуальні системи прийняття рішень в менеджменті проектів».

Викладає дисціпліни: «Теорія програмування», «Мови штучного інтелекту», «Управління проектами ІТ (SAP)». Здійснює керівництво атестаційних робіт за ОКР «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».

Бере активну участь у ряді міжнародних та вітчизняних наукових конференцій та міжнародних семінарів.

Автор понад 50 наукових та навчально-методичних публікацій у вітчизняних та міжнародних виданнях. Серед них: «Оценивание состояний и параметров стохастических распределенных систем на основе нестрогого принципа разделения» (у співавт. — Згуровский М.З., Корбич Ю.С.) (1986); «Один подход к решению задач оптимального по быстродействию адаптивного управления стохастическими процессами» (1989); «Аналіз часових рядів» (у співавт. — Бідюк П.І., Романенко В.Д.) (2012); «Управління проектами: Конспект лекцій для студентів спеціальностей: 8(7).04030301 — Системний аналіз і управління; 8(7).04030302 — Системи і методи прийняття рішень; 8(7).04030203 — Соціальна інформатика» (2012).
http://intellect.mmsa.kpi.ua/profile/tol3