Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Викладачі Стусь О. В.
Навігація
Вхід


Ви забули пароль?
 
Document Actions
  • Send this page to somebody
  • Print this page
  • English
  • Русский
  • Українська

Стусь О. В.

Стусь Олександр Вікторович — к.ф.-м.н., доцент кафедри математичних методів системного аналізу ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ».

Закінчив механіко-математичний факультет Київського університету ім. Тараса Шевченка в 1997 р. З 1997 по 2000 навчався там же в аспірантурі. У 2001 захистив кандидатську дисертацію на тему «Передгауссові випадкові процеси та оцінювання коваріаційних функцій» за спеціальністю 01.01.05 – теорія ймовірностей та математична статистика. В 1999 році отримав премію НАН України для молодих вчених.

З 2000 працює на кафедрі математичних методів системного аналізу ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ». З 2004 займає посаду доцента.

Займався різними узагальненнями гауссових випадкових величин, векторів та процесів: передгауссові, квадратично-гауссові, узагальнені строго передгауссові. Отримано, або покращено оцінки для розподілів, розв’язана «задача про великі відхилення», та побудовано критерії для перевірки гіпотез про вигляд коваріаційної функції гауссових процесів, як у точці, так і на відрізку.

Останнім часом почав займатися спектральною теорією графів. Множина власних чисел матриці суміжності графа (спектр) дозволяє отримати багато інформації стосовно різноманітних числових характеристик та властивостей заданого графу. При цьому активно використовується апарат лінійної алгебри. Зокрема, за допомогою спектральної теорії графів можна досліджувати когнітивні моделі, мережі довільної природи та складності.

Область наукових інтересів: узагальнення гауссових випадкових процесів; спектральна теорія графів.

Читає лекції та проводить практичні заняття з дисциплін: «Дискретна математика», «Теорія алгоритмів», «Математична логіка та теорія алгоритмів», «Теорія ймовірностей та математична статистика»

Секретар редакції електронної збірки наукових робіт студентів НТУУ «КПІ» «Системні науки та кібернетика»

Автор понад 10 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі двох навчальних посібників.

Основні навчально-методичні праці: «Дискретна математика: частково впорядковані множини, решітки, булеві алгебри» (у співавт. — Спекторський І.Я.); «Дискретна математика: Метод. вказівки до викон. розрахунк. робіт для студ. спец. «Системний аналіз і управління», «Соціальна інформатика», «Інтелектуальні системи прийняття рішень» (у співавт. —Спекторський І.Я.).

Основні наукові праці: «Побудова вірогідних множин для середнього та коваріаційної функції гауссового стаціонарного випадкового процесу»; «Square-Gaussian random processes and estimators of covariance functions» (у співавт. — Kozachenko Yu.V.); «Узагальнені строго передгауссові випадкові процеси» (у співавт. — Козаченко Ю.В.); «Критерій для перевірки гіпотези про вигляд коваріаційних функцій гауссового векторного процесу на відрізку».
http://intellect.mmsa.kpi.ua/profile/sov195