Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Викладачі Статкевич В. М.
Навігація
Вхід


Ви забули пароль?
 
Document Actions
  • Send this page to somebody
  • Print this page
  • English
  • Русский
  • Українська

Статкевич В. М.

Статкевич Віталій Михайлович — к.ф.-м.н., асистент кафедри математичних методів системного аналізу ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ».

З 2002 по 2008 здобував вищу освіту в ННК «ІПСА» «НТУУ «КПІ» по кафедрі математичних методів системного аналізу. Стипендіат Премії ім. акад. Ю.Л.Далецького. З 2008 по 2011 навчався в аспірантурі НТУУ «КПІ» по кафедрі математичних методів системного аналізу (науковий керівник д.ф.-м.н., проф. Богданський Ю.В.). У 2012 захистив кандидатську дисертацію «Суттєво нескінченновимірні диференціальні рівняння» за спеціальністю 01.01.01 — математичний аналіз.

З 2011 працює в ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ» на посаді м.н.с. науково-дослідного відділу прикладного нелінійного аналізу.

Працює за сумісництвом на посаді асистента кафедри математичних методів системного аналізу. Проводить практичні заняття з курсів навчальних дисциплін: «Дискретна математика», «Алгебра і геометрія», «Математичний аналіз».

Область наукових інтересів — функціональний аналіз.

Наукові дослідження проводить з проблем диференціальних рівнянь, систем диференціальних рівнянь та крайових задач з суттєво нескінченновимірними операторами типу Лапласа-Леві. Довів абстрактні теореми Пікара для таких нелінійних рівнянь та систем. Відслідковано паралель між теорією нелінійних диференціальних рівнянь (та систем) з нерегулярними еліптичними та суттєво нескінченновимірними еліптичними операторами та теорією звичайних нелінійних диференціальних рівнянь. Довів для лінійних диференціальних рівнянь (та систем) теореми існування та єдиності, надані явні форму розв’язків (за можливістю).

Наукові праці: «Лінійні диференціальні рівняння з суттєво нескінченновимірними операторами» (у співавт. — Богданський Ю.В.) (2008), «Нелінійні рівняння з суттєво нескінченновимірними диференціальними операторами» (у співавт. — Богданський Ю.В.) (2011), «Аналоги формул Крамера для системы линейных диференциальных уравнений с нерегулярным эллиптическим оператором» (2011), «Дослідження розв’язків крайових задач з суттєво нескінченновимірним еліптичним оператором» (2012).

http://intellect.iasa.kpi.ua/profile/svm56