Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Викладачі Селін О. М.
Навігація
Вхід


Ви забули пароль?
 
Document Actions
  • Send this page to somebody
  • Print this page
  • English
  • Русский
  • Українська

Селін О. М.

СелинСелін Олександр Миколайович — к.т.н., доц., доцент кафедри математичних методів системного аналізу ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ».

Закінчив з відзнакою факультет систем управління Київського політехнічного інституту (кафедра технічної кібернетики, тепер на факультеті інформатики та обчислювальної техніки) в 1981 р. З 1982 по 1986 навчався в аспірантурі КПІ та Одеського політехнічного інституту. В 1989 захистив під керівництвом д.т.н., проф. В.В.Ажогіна кандидатську дисертацію «Моделювання та ідентифікація процесів нестаціонарної дифузії та перенесення домішок у повітряному середовищі» (наукова спеціальність 05.13.01 — керування в технічних системах). З 1981 по 1988 працював інженером на кафедрі технічної кібернетики, молодшим науковим співробітником на кафедрі автоматизації теплоенергетичних процесів, старшим науковим співробітником на кафедрі обчислювальної техніки в інженерно-економічних розрахунках. Від часу створення у 1988 кафедри математичних методів системного аналізу по теперішній час — доцент цієї кафедри.

Читає лекції, проводить практичні заняття та лабораторні роботи з курсів навчальних дисциплін «Алгоритми та аналіз складності», «Чисельні методи», «Обчислювальні методи системного аналізу».

Підготував методичні вказівки та електронний курс лекцій з дисциплін «Алгоритми та аналіз складності» та «Чисельні методи», цикл лекцій з «Обчислювальних методів системного аналізу».

Наукові дослідження проводить в області чисельних методів.

Керівник атестаційних робіт студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».

Творчий доробок складають понад 50 наукових і навчально-методичних праць.

http://intellect.mmsa.kpi.ua/profile/som72