Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Викладачі Романенко В. Д.
Навігація
Вхід


Ви забули пароль?
 
Document Actions
  • Send this page to somebody
  • Print this page
  • English
  • Русский
  • Українська

Романенко В. Д.

Заступник директора ННК "ІПСА" з навчальної роботи

Романенко Віктор Демидович — д.т.н., проф., заступник директора ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ» з науково-педагогічної роботи (1998), декан факультету системних досліджень (2007), професор кафедри математичних методів системного аналізу ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ». Академік Міжнародної академії наук вищої школи (2001), Заслужений викладач НТУУ «КПІ» (2008).

Народився 22 січня 1938 р. в с. Бочечки Конотопського р-ну Сумської обл. У 1955 р. закінчив Бочечанську середню школу, а в 1966 — факультет автоматики і електроприладобудування Київського політехнічного інституту.

З 1972 — науковий співробітник кафедри технічної кібернетики КПІ. З 1974 по 1978 навчався в заочній аспірантурі. У 1978 захистив кандидатську дисертацію «Розробка і дослідження адаптивних систем цифрового керування одного класу (на прикладі автоматичного керування процесом нейтралізації аміачної селітри». У 1993 захистив докторську дисертацію «Методи адаптивного і різнотемпового цифрового керування багатовимірними технологічними процесами з рухами, які розділяються».

З 1980 по 1988 працював на кафедрі автоматизації теплоенергетичних процесів КПІ на посаді доцента.

З вересня 1988 — працює на посаді доцента на новоствореній кафедрі математичних методів системного аналізу КПІ (ММСА), з 1994 — професор цієї ж кафедри. Викладає нормативні та спеціальні курси «Теорія керування», «Мікропроцесорні системи адаптивного керування», «Теорія адаптивного керування і прогнозування складних систем».

Підготував 5 кандидатів та 1 доктора наук.

Основні наукові результати він отримав в області математичних методів фільтрації і керування складними системами з різнотемповою дискретизацією в стохастичному середовищі. Створив методи стабілізації нестійких імпульсних процесів когнітивних карт складних систем на основі застосування методів теорії керування.

Брав участь у створенні нових спеціальностей для підготовки спеціалістів і магістрів «Системний аналіз і управління», «Інтелектуальні системи прийняття рішень», «Соціальна інформатика».

Учений секретар Спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій (1982—1997), член Експертної ради ВАК України з систем керування (2002—2007), член Експертної ради з комп’ютерних наук ДАК України (2003—2008), заступник голови Науково-методичної комісії з системного аналізу Міністерства освіти і науки України.

Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки (1999), лауреат Премії Київського політехнічного інституту (1998), Заслужений діяч науки і техніки України (2009), Заслужений викладач НТУУ «КПІ» (2008).

Автор понад 155 наукових праць, у т.ч. 1 монографії, 1 підручника і 3 навчальних посібників. Зокрема: «Системы фильтрации и управления с разделяющимися разнотемповыми движениями» (у співавт. — Згуровский М.З.); «Методи автоматизації прогресивних технологій» (1995); «Координуюче керування багатовимірним об’єктом з різнотемповою дискретизацією в стохастичному середовищі» (у співавт. — Мілявський Ю.Л.) (2011); «Координация управления медленными и быстрыми движениями в разнотемповых системах» (у співавт. — Милявский Ю.Л.) (2012).

http://intellect.mmsa.kpi.ua/profile/rvd1