Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Викладачі Подладчіков В. М.
Навігація
Вхід


Ви забули пароль?
 
Document Actions
  • Send this page to somebody
  • Print this page
  • English
  • Русский
  • Українська

Подладчіков В. М.

Подладчіков Володимир Миколайович — д.т.н., проф., професор кафедри математичних методів системного аналізу ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ».

Закінчив механіко-математичний факультет Ростовського державного університету в 1971. Інженер, старший інженер НВО «Квант», аспірант, асистент, доцент кафедри САПР, доцент кафедри математичних методів системного аналізу. Кандидатську дисертацію захистив у 1979, докторську — в 1995, доцент з 1985, професор з 2005.

Наукові інтереси — методи ідентифікації та адаптивної фільтрації випадкових процесів, моделювання економічних процесів, аналіз динамічних систем в умовах апріорної невизначеності.

Викладає курси «Основи мікроекономіки», «Математичні моделі економічних процесів», «Статистичний аналіз економічних процесів». Підготував курси «Теорія алгоритмів та обчислювальні процеси», «Світова економіка».

Підготував 3 кандидатів наук.

Закінчив механіко-математичний факультет Південного федерального університету (Росія) в 1971 р. З 1971 по 1975 працював на посаді інженера та старшого інженера НПО «Квант». З 1976 по 1978 навчався та достроково закінчив аспірантуру по кафедрі автоматизації проектування електронної обчислювальної апаратури КПІ. У 1979 захистив кандидатську дисертацію за спецтемою в В/Ч 10729 (м. Ленінград). З 1979 по 1993 працював спочатку асистентом, а потім доцентом кафедри САПР. З 1994 по 1997 працював доцентом кафедри математичних методів системного аналізу. В 1995 захистив докторську дисертацію за спеціальністю 05.13.03 — системи і процеси керування. З 1997 по теперішній час — професор кафедри математичних методів системного аналізу ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ».

Викладає лекції, проводить практичні заняття і лабораторні роботи з курсів «Мікро-і макроекономічні системи», «Моделювання складних систем», «Статистичний аналіз економічних систем», «Аналіз ефективності інвестиційних проектів».

Підготував методичне забезпечення курсів. Зокрема, розробив два сайти htpp://kpi.ua/podladchikov, http://moodle.kpi.ua.

Активно проводить наукові дослідження в сферах моделювання, оцінювання параметрів моделей складних систем, теорії ризику, теорії оптимального портфельного інвестування, прикладних задач аналізу і прогнозування фінансових і економічних процесів, місцезнаходження керованих об’єктів, космічної погоди.

Здійснює керівництво з підготовки атестаційних робіт «бакалаврів» і «магістрів».

Виконавець та відповідальний виконавець низки наукових тем, які виконувались на замовлення Міністерства освіти і науки України.

Автор понад 150 наукових праць, серед яких монографія «Аналітичні методи калмановської фільтрації для систем з апріорною невизначеністю», 25 публікацій у співав. із студентами,14 публікацій в системі Scopus.

Нагороди: Лауреат Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1983), лауреат Конкурсу на кращий дипломний проект НТТУ «КПІ» (1997), Міжнародна відзнака (Man of Achievement) за видатні досягнення та довгострокове успішне навчання студентів НТУУ «КПІ» (Award of Achievement, American Bioghraphical Institute and international Center for System Projects) (2003); Міжнародна відзнака (Man of the Year 2003) в науці та освіті (Award of Achievement, The National Engineering Association of Canada, System Projects International Inc) (2003); Подяка за плідну працю та ефективне керівництво дипломними роботами студентів-переможців конкурсу «Фінансові інформаційні та аналітичні технології» (2006); нагороджений Міністерством освіти і науки знаком «За наукові досягнення» (2008).

http://intellect.mmsa.kpi.ua/profile/pvm18