Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Викладачі Панкратова Н. Д.
Навігація
Вхід


Ви забули пароль?
 
Document Actions
  • Send this page to somebody
  • Print this page
  • English
  • Русский
  • Українська

Панкратова Н. Д.

Заступник директора ННК "ІПСА" з наукової роботи

Панкратова Наталія Дмитрівна — д.т.н., проф., заступник директора з наукової роботи (1998), завідувач відділу математичних методів системного аналізу, професор кафедри математичних методів системного аналізу ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ».

Дійсний член Міжнародної академії наук вищої школи (1992), дійсний член Польської академії наук (1994), Заслужений діяч науки і техніки України (1988), лауреат Премії ім. В.М.Глушкова НАН України (2003), лауреат Державної премії України (2009).

Закінчила Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка у 1964. В 1964—1995 р. працювала в Інституті механіки ім. С.П.Тимошенка НАНУ, професор кафедри прикладної математики КПІ (1986—1988).

Відомий вчений в галузі системного аналізу та прикладної математики.

Сфера наукових інтересів — теорія і практика системного аналізу складних систем різної природи в умовах невизначеностей та багатофакторних ризиків, неповноти, неточності і суперечливості вихідної інформації; сценарний аналіз та людино-машинні системи прийняття управлінських рішень в інноваційній діяльності; теорія і підходи до розв’язання задач щодо напруженого стану, вільних і вимушених коливань неоднорідних в’язкопружних механічних систем, що працюють в складних умовах нерівномірних силових та температурних навантажень, У зазначених напрямах створена наукова школа.

Підготувала 3 доктора та 22 кандидатів наук. Керівник атестаційних робіт студентів за ОКР «бакалавр», «магістр». Viziting-profesor, викладач університетів Польщі (Варшава, Краків, Глівецьк, Катовицьк), підготувала 4 кандидатів наук, нагороджена Золотою медаллю Польщі.

Організатор щорічної міжнародної наукової конференції «Системний аналіз та інформаційні технології».

Член Комітету з Державних премій України, Член Експертної ради ДАК України з інформатики та кібернетики з математичних та технічних наук, Член Українського Національного Комітету з теоретичної та прикладної механіки, Член Спеціалізованої Вченої  ради НТУУ «КПІ», Член координаційної науково-технічної ради ДНТП та ФД МОНУ, Керівник секції Віртуального центру ЮНІДО, Національний експерт UNIDO, Головний вчений секретар Українського відділення Міжнародної Академії Наук вищої школи, Заступник головного редактора журналу «Системні дослідження та інформаційні технології», Голова спілки жінок НТУУ «КПІ».

Нагороджена пам’ятними медалями України, Золотою медаллю Польщі, відзнакою НАНУ «За наукові досягнення» (2010), відзнакою НАНУ «За підготовку наукової зміни» (2012), сім дипломів переможця конкурсу НТУУ «КПІ» в номінації «Викладач-дослідник» (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012), диплом в номінації «Жінка Року-2003» Американського Біографічного інститут та Міжнародного Центру Системних Проектів. Інформація про її особистість включена в світові довідники Who’s Who in the World (2000), Who’s Who in Science and Engineering (2001).

Автор понад 400 наукових праць, у тому числі 19 монографій та 14 навчально-методичних посібників, 11 проблемно-орієнтованих обчис-лювальних комплексів та пакетів прикладних програм. Основні з них: «Modelling and technologies for restoration of oil polluted soils and water bodies» (2012); «Системный анализ: проблемы, методология, приложения» (у співавт. — Згуровський М.З.) (2011); «Моделі і методи аналізу ієрархій: Теорія. Застосування» (у співавт. — Недашківська Н.І.) (2010); «System strategy for guaranteed safety of complex engineering systems» (2010); «System approach to estimation of guaranteed safe operation of complex engineering systems» (2010); «Application of technology foresight strategy in innovation activity» (2009); «Системный анализ в динамике диагностирования сложных технических систем» (2008)»; «System analysis: Theory and Applications» (у співавт. — Zgurovsky M.Z.) (2007); «Основи системного аналізу» (у співавт. — Згуровський М.З.) (2007); «Технологическое предвидение» (у співавт. — Згуровський М.З.) (2005); «Системный анализ: проблемы, методология, приложения» (у співавт. —Згуровский М.З.) (2005).

http://intellect.iasa.kpi.ua/profile/pnd