Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Викладачі Недашківська Н. І.
Навігація
Вхід


Ви забули пароль?
 
Document Actions
  • Send this page to somebody
  • Print this page
  • English
  • Русский
  • Українська

Недашківська Н. І.

Недашківська Надія Іванівна — к.ф.-м.н., доц., доцент кафедри математичних методів системного аналізу ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ».

Закінчила з відзнакою ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ» в 2004 р. Працює в ННК «ІПСА» з 2004.

У 2007 під керівництвом д.т.н., проф. Н.Д.Панкратової захистила кандидатську дисертацію «Розробка методологічного і математичного забезпечення розв’язання задач передбачення на основі модифікованого методу аналізу ієрархій» за спеціальністю 01.05.04 — системний аналіз і теорія оптимальних рішень.

Доцент кафедри математичних методів системного аналізу (з 2008), наукове звання доцента отримала у 2010.

Наукові дослідження проводить в сфері методів аналітичних ієрархій підтримки прийняття рішень. Розробила модифікований метод аналітичних ієрархій, який в якості вхідних даних використовує нечіткі експертні оцінки. Поширила метод на нечіткий випадок методу розрахунку локальних ваг альтернатив рішень, подальшого розвитку набуло застосування спектрального коефіцієнту узгодженості і методу мультиплікативного синтезу до задачі аналізу нечітких експертних оцінок. Розробила алгоритм комплексного оцінювання чутливості рішення, отриманого за допомогою модифікованого методу ієрархій. Розробила показники ступеня довіри до рішення, отриманого за допомогою модифікованого методу ієрархій. Детально проаналізувала існування явища реверсу рангів і виявлені умови його появи в різних методах агрегування локальних ваг в методі ієрархій. Розробила системний підхід до оцінювання достовірності розв’язання задач технологічного передбачення на основі модифікованого методу ієрархій, що дозволяє з практичною точністю отримувати результати оцінювання сценаріїв майбутніх подій різної природи. Результати досліджень використовуються при розв’язанні задач вибору, оцінювання важливості критеріїв рішень, розподілу ресурсів, планування розвитку, оцінювання стратегій розвитку.

Область наукових інтересів: теорія і системи підтримки прийняття рішень; багатокритеріальний аналіз; сценарний аналіз; методи експертного оцінювання; теорія нечітких множин, теорія довіри; інтелектуальний аналіз даних.

Читає лекції, проводить практичні заняття та комп’ютерні практикуми з курсів навчальних дисциплін: «Системи підтримки прийняття рішень», «Системи підтримки прийняття рішень в соціальних системах», «Інтелектуальні системи», «Прийняття рішень в ієрархічних системах».

Переможець конкурсів НТУУ «КПІ» в номінації «Молодий викладач-дослідник» (2010, 2011, 2012).

Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць.

Основні навчально-методичні праці: «Моделі і методи аналізу ієрархій: Теорія. Застосування» (у співавт. — Панкратова Н.Д.) (2010); «Системи підтримки прийняття рішень: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальностей «Системний аналіз і управління», «Соціальна інформатика» (2010); «Системи підтримки прийняття рішень. Нечіткі моделі: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальностей «Системний аналіз і управління», «Соціальна інформатика» (2010); «Інтелектуальний аналіз даних (Data Mining). Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Інтелектуальні системи» (2013); «Прийняття рішень в ієрархічних системах: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальностей «Системний аналіз і управління», «Системи і методи прийняття рішень», «Штучний інтелект» (2013).

Основні наукові праці: «Принятие решений по многим критериям при неполных экспертных оценках на базе метода анализа иерархий и теории Демпстера-Шафера» (2010); «Многокритериальное принятие решений с использованием максиминного синтеза в методе анализа иерархий» (2010); «Оценивание чувствительности метода ДШ/МАИ к изменениям во множестве альтернатив» (2012); «Spectral coefficient of consistency of fuzzy expert information and estimation of its sensitivity to fuzzy scales when solving foresight problems» (у співавт. — N. Pankratova) (2012); «Estimation of Sensitivity of the DS/AHP Method While Solving Foresight Problems with Incomplete Data» (у співавт. — N. Pankratova) (2013).

http://intellect.mmsa.kpi.ua/profile/nni1