Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Викладачі Мурга М. О.
Навігація
Вхід


Ви забули пароль?
 
Document Actions
  • Send this page to somebody
  • Print this page
  • English
  • Русский
  • Українська

Мурга М. О.

Мурга Микола Олексійович — к.т.н., асистент кафедри математичних методів системного аналізу.

З 2007 по 2009 — магістратура за спеціальністю «Інтелектуальні системи прийняття рішень» кафедри математичних методів системного аналізу ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ».

У 2012 закінчив аспірантуру НТУУ «КПІ» за спеціальністю «Інформаційні технології».

Викладає лекційні курси: «Мультиагентні системи», «Інтерфейс людина-система», «Нейронні мережі». Проводить практичні заняття та лабораторні заняття з навчальних дисциплін: «Теорія прийняття рішень», «Основи проектування інтелектуальних систем», «Математичні методи прийняття рішень». Куратор академічної групи.

З 2010 — член IEEE.

Сфера наукових інтересів: динамічні системи, розподіленні обчислення, мультиагентні системи, обчислювальний інтелект, людино-машинний інтерфейс, автоматизація трейдингу на фінансових ринках, теорія нечіткої портфельної оптимізації, розпізнавання зображень, аналіз та синтез систем.

Автор наукових праць, опублікованих у закордонних і вітчизняних фахових виданнях, серед яких: «Исследование муравьиных алгоритмов оптимизации в задаче коммивояжёра» (у співавт. — Зайченко Ю.П.) (2013); «Линейное оценивание параметров моделей финансовых временных рядов» (у співавт. — Зайченко Ю.П.) (2011); «Удосконалення методу оптимізації нечіткого фондового портфелю з новими функціями ризику» (у співавт. — Зайченко Ю.П.) (2011); «Нечёткий фондовый портфель. Исследование и оптимизация» (2010); «Применение нейронной сети Хемминга и нечёткой логики к обнаружению краёв объектов на изображениях в оттенках серого» (2009); «Применение систем на нечёткой логике к задаче медицинской диагностики» (у співавт. — Зайченко Ю.П.) (2008).
http://intellect.mmsa.kpi.ua/profile/mmo51