Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Викладачі Мілявський Ю. Л.
Навігація
Вхід


Ви забули пароль?
 
Document Actions
  • Send this page to somebody
  • Print this page
  • English
  • Русский
  • Українська

Мілявський Ю. Л.

Мілявський Юрій Леонідович — к.т.н., асистент кафедри математичних методів системного аналізу ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ».

Закінчив з відзнакою НТУУ «КПІ» за спеціальністю «Системний аналіз та управління» у 2009 р. З 2009 по 2012 навчався та успішно закінчив аспірантуру НТУУ «КПІ». У 2013 захистив кандидатську дисертацію «Методи адаптивного координуючого керування та прогнозування процесів з різнотемповою дискретизацією» (наукова спеціальність 05.13.03 — системи та процеси керування) під керівництвом д.т.н., проф. В.Д. Романенка. З 2009 по теперішній час працює асистентом кафедри математичних методів системного аналізу ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ».

Проводить практичні заняття та лабораторні роботи з курсів навчальних дисциплін «Алгоритми та структури даних», «Алгоритмізація та програмування», «Алгоритми та аналіз складності», «Методи оптимізації», «Дискретна математика», «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Теорія керування».

Підготував методичне забезпечення до курсів «Теорія керування і прогнозування в складних системах», «Мережеві технології «Cisco».

Виконавець ряду науково-дослідних тем. Проводить наукові дослідження в області теорії керування на предмет керування та прогнозування співвідношень у складних різнотемпових динамічних системах різної природи.

Автор 20 наукових та навчально-методичних праць. Серед них: «Координация управления медленными и быстрыми движениями в разнотемповых системах» (у співавт. — Романенко В.Д.) (2012); «Метод адаптивного прогнозування максимальних умовних дисперсій співвідношень вихідних координат процесу з різнотемповою дискретизацією» (у співавт. — Романенко В.Д.) (2011); «Синтез багатовимірних координуючих систем керування з різнотемповою дискретизацією у детермінованому середовищі» (у співавт. — Романенко В.Д.) (2011); «Координирующее управление разнотемповыми многомерными процессами с разными запаздываниями в стохастической среде (у співавт. — Романенко В.Д.) (2011); «Координуюче керування багатовимірним об’єктом з різнотемповою дискретизацією у стохастичному середовищі (у співавт. — Романенко В.Д.) (2011).
http://intellect.mmsa.kpi.ua/profile/myl1