Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Викладачі Каніовська І. Ю.
Навігація
Вхід


Ви забули пароль?
 
Document Actions
  • Send this page to somebody
  • Print this page
  • English
  • Русский
  • Українська

Каніовська І. Ю.

Каніовська Ірина Юріївна — к.ф.-м.н., доц., доцент кафедри математичних методів системного аналізу ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ».

Закінчила з відзнакою механіко-математичний факультет Київського університету в 1976 р. Успішно закінчила аспірантуру по кафедрі «Теорія ймовірностей та математична статистика» на механіко-математичному факультеті в 1980. В 1980 захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.01.05 — теорія ймовірностей та математична статистика з теми «Асимптотичні властивості марковських процедур стохастичної апроксимації з негладкими функціями регресії» під керівництвом доктора фізико-математичних наук Козаченка Ю.В. Після закінчення аспірантури працювала в науковому секторі кафедри теорії ймовірностей та математичної статистики механіко-математичного факультету Київського університету на посаді молодшого наукового співробітника і паралельно проводила практичні заняття з вищої математики серед студентів загально-наукових факультетів університету. Працювала викладачем, доцентом на кафедрах вищої математики в Київському інституті Військово-Повітряних Сил України, Національному Авіаційному Університеті.

З 2002 працює на кафедрі математичних методів системного аналізу Інституту прикладного системного аналізу НТУУ «КПІ».

Область наукових інтересів: математична статистка, прикладні задачі математичної статистики.

Викладає лекції та проводить практичні заняття з навчальних дисциплін наступних нормативних курсів: «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Основи наукових досліджень», «Математичний аналіз»

Автор(співавтор) 38 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 10 навчальних підручників та посібників. Навчальний посібник «Теорія ймовірностей у прикладах і задачах», рекомендований Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів, перевиданий вдруге.

Основні навчально-методичні праці: «Математическая статистика» (1985); «Отдельные главы математического анализа» (1985); «Теорія ймовірностей у прикладах і задачах» (2004).

Наукові праці: «Приближение функций Hw модифицированными полиномами Рогозинского» (1971); «Рекуррентные стохастические алгоритмы с негладкими функциями регрессии» (1980); «Об асимптотическом распределении процедуры Роббинса-Монро с негладкими функциями регрессии» (1980); «Моделирование эволюционирующих систем процедурами типа стохастической аппроксимации при сильных возмущениях» (2004); «Застосування моделі «копула» при оцінці фінансових показників» (2012).

http://intellect.mmsa.kpi.ua/profile/kiy3