Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Викладачі Губарев В. Ф.
Навігація
Вхід


Ви забули пароль?
 
Document Actions
  • Send this page to somebody
  • Print this page
  • English
  • Русский
  • Українська

Губарев В. Ф.

Губарев Вячеслав Федорович — д.т.н., проф., чл.-кор. НАН України, завідувач відділу Інституту космічних досліджень НАН України та ДКА України, професор кафедри математичних методів системного аналізу ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ» (за сумісництвом).

Закінчив у 1962 р. механіко-математичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка за фахом механіка. З 1962 по 1996 працював науковим співробітником Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова АН України, а з 1996 працював в Інституті космічних досліджень НАН України та НКА України на посаді вченого секретаря, а потім заступником директора Інституту з наукової роботи. В 2009 був призначений на посаду завідувача відділу «Керування динамічними системами» ІКД. Кандидат технічних наук з 1971, а у 1991 захистив докторську дисертацію на тему «Керування параметрами плазми у термоядерних установках» по спеціальності 01.01.11 — системний аналіз та автоматичне керування. З 1996 працює за сумісництвом на посаді професора кафедри ММСА ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ».

Викладає лекції та проводить практичні заняття з курсів «Теорія ігор та дослідження операцій» та «Математичне програмування». Підготував навчальні програми з цих курсів та посібник з практики математичного програмування.

Автор біля 200 наукових праць, в тому числі трьох монографій. Підготував 5 кандидатів наук. Проводить підготовку аспірантів.

Заступник голови Національного комітету Української Асоціації з автоматичного керування. Член редколегії журналу «Проблемы управления и информатики».

Основні наукові результати досягнуті в галузі теорії і методів керування високотемпературною плазмою в термоядерних установках. В.Ф.Губарев зробив значний внесок в теорію керування системами з розділеними параметрами, які описуються еволюційними рівняннями. На основі ідей регуляризації розвинув теорію і метод розв’язку нестійких задач діагностики плазми і ряду інших обернених задач, які виникають при обробці та інтерпретації експериментальних даних. Запропонував і розвинув принципово новий метод ітеративної ідентифікації багатовимірних систем.

В.Ф.Губарев брав участь у розробці та впровадженні першої у світі системи автоматичної підтримки рівноваги плазми в токамаку ТО-1, керував розробкою і впровадженням принципово нової цифрової системи керування плазмою та токамаку Т-10 в Інституті атомної енергії ім.. І.В. Курчатова. Розробляв програмно-алгоритмічне й інформаційне забезпечення системи обробки експериментальних даних на стеллараторах у Харківському фізико-технічному інституті.

Монографії, видані у співавторстві: «Управление быстропротекающими процессами в термоядерных установках» (у співавт. — Самойленко Ю.Т., Кривонос Ю.Г.) (1988); «Стан та перспективи розвитку інформатики в Україні» (колективна монографія) (2010); «Перспективы космических исследований Украины» (2011).
http://intellect.mmsa.kpi.ua/profile/gvf1