Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Викладачі Бондаренко В. Г.
Навігація
Вхід


Ви забули пароль?
 
Document Actions
  • Send this page to somebody
  • Print this page
  • English
  • Русский
  • Українська

Бондаренко В. Г.

Бондаренко Віктор Григорович — д.ф.-м.н., проф., професор кафедри математичних методів системного аналізу ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ».

Закінчив радіотехнічний факультет Київського політехнічного інституту в 1967 р. З 1968 по 1971 навчався в аспірантурі на кафедрі вищої математики КПІ (науковий керівник Ю.Л.Далецький), по закінченні якої в 1972 захистив кандидатську дисертацію за темою «Дифузійні процеси в гільбертовому просторі (спеціальність — математичний аналіз). Викладацькою діяльністю в Київському політехнічному інституті займається з 1973 — на посадах доцента з 1973, професора — з 2001. Працював на кафедрі прикладної математики КПІ, а з 1988 по теперішній час працює на кафедрі математичних методів системного аналізу ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ».

У 2005 захистив докторську дисертацію за темою «Параболічне рівняння на рімановім многовиді» за спеціальністю 01.01.02 — диференціальні рівняння, у 2007 отримав вчене звання професора.

Тематика наукових досліджень: ймовірнісні міри на ріманових многовидах та нескінченновимірних просторах, що породжуються дифузійними процесами та пов’язаними з ними параболічними рівняннями; квазілінійні параболічні рівняння з локальним та нелокальним нелінійним потенціалом.

Отримав результати:

— Встановлено достатні умови еквівалентності дифузійних мір в гільбертовому просторі; досліджено властивості фундаментального розв’язку параболічного рівняння на рімановім многовиді - доведено незалежні від розмірності оцінки цього розв’язку та його логарифмірного градієнту; розроблено апарат диференціювання на рімановім многовиді за використанням полів Якобі.

— Доведено ряд оцінок розв’язку задачі Коші для квазілінійних рівняннь з нелінійним потенціалом.

Підготував 1 кандидата наук.

Викладає лекції та проводить практичні заняття з дисциплін «Математичний аналіз», «Рівняння математичної фізики», «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Фінансова математика».

Керівник атестаційних робіт ОКР «бакалавр», «магістр».

Автор близько 60 наукових та навчально-методичних праць.

Основні навчально-методичні публікації: «Рівняння математичної фізики»(2006); «Звичайні диференціальні рівняння», «Теорія ймовірностей і математична статистика» (у співавт. — Каніовська І.Ю., Парамонова С.М.) (2006).

Основні наукові праці: «Diffusion sur variete de courbure non positive» (1997); «Логарифмические производные диффузионных мер в гильбертовом пространстве» (2000); «Construction of the fundamental solution of disturbed parabolic equation» (2003); «Логарифмический градиент ядра теплопроводности на римановом многообразии» (2003); «Оценки решения уравнения типа «реакция—диффузия» (у співавт. — Селин А.Н.) (2007); «Барьерные функции для одного класса полулинейных параболических уравнений» (у співавт. — Прокопенко Ю.Ю.) (2008); «О решении задачи Коши для параболического уравнения с нелокальным потенциалом» (2012); «Аппроксимация решения задачи Коши для параболического уравнения с нелинейным потенциалом» (у співавт. — Селин А.Н.) (2012).

http://intellect.mmsa.kpi.ua/profile/bvg11