Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Викладачі Бохонов Ю. Є.
Навігація
Вхід


Ви забули пароль?
 
Document Actions
  • Send this page to somebody
  • Print this page
  • English
  • Русский
  • Українська

Бохонов Ю. Є.

Бохонов Юрій Євгенович — к.ф.-м.н., доц., доцент кафедри математичних методів системного аналізу ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ».

У 1972 р. закінчив Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка (механіко-математичний факультет).

З 1972 по 1974 — служба у Радянській Армії. З 1974 по 1977 — аспірантура по кафедрі прикладної математики КПІ, керівник проф. Далецький Ю.Л. У 1982 захистив кандидатську дисертацію «Про параболічні та еліптичні рівняння та системи рівнянь другого порядку з нескінченновимірним аргументом». З 1977 працював старшим науковим співробітником, а потім доцентом у різних підрозділах КПІ.

Отримав результати у сферах знання: коректності задачі Коші для параболічних рівнянь та систем рівнянь другого порядку з нескінченновимірним аргументом, апріорних оцінок для систем з вимірними коеффіцієнтами, теорії комутуючих самоспряжених розширень систем ермітових формально комутуючих операторів, Отримав результати з найбільш загальних умов можливості комутуючого продовження систем максимальних операторів та продовження ермітових операторів до комутуючих максимальних. Дослідив застосування операторних методів до знахождення періодичних розв’язків нелінійних звичайних диференціальних рівнянь без їхнього зведення до систем першого порядку. Цей підхід є альтернативою відомого чисельно-аналітичного методу академіка А.М.Самойленко. Методика була поширена на рівняння з запізненням.

Основні напрямки досліджень: параболічні рівняння та системи з нескінченновимірним аргументом, теорія самоспряжених операторів, застосування методів теорії лінійних операторів до диференціальних рівнянь.

Викладач курсів навчальних дисциплін «Основи чисельного аналізу», «Математична фізика, «Лінійна алгебра та аналітична геометрія», «Математичний аналіз».

Навчально-методичні праці: «Математичний аналіз» (2012), «Кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли» (у співавт. — Цвинтарна Н.Д.) (2012). «Диференціальні рівняння» (у співавт. — Цвинтарна Н.Д.( (2012).

Основні наукові праці: «О задаче Коши для линейной параболической системы с бесконечномерным аргументом» (у співавт. — Далецький Ю.Л.) (1979); «Априорная оценка для решений параболической системы второго порядка с измеримыми коэффициентами» (1984); «Коммутирующие самосопряженные расширения систем эрмитовых операторов» (1988); «Про один підхід про знаходження періодичних розв’язків нелінійного звичайного диференціального рівняння другого порядку» (2000); «Про періодичні розв’язки квазілінійного звичайного диференціального рівняння другого порядку» (2011); «Про один підхід до знаходження періодичних розв’язків нелінійного звичайного диференціального рівняння другого порядку» (2012); «On periodic solutions of the differential equations with the delay» (2012).
http://intellect.mmsa.kpi.ua/profile/bye