Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Викладачі Богданський Ю. В.
Навігація
Вхід


Ви забули пароль?
 
Document Actions
  • Send this page to somebody
  • Print this page
  • English
  • Русский
  • Українська

Богданський Ю. В.

Богданський Юрій Вікторович — д.ф.-м.н., проф., професор кафедри математичних методів системного аналізу ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ».

Закінчив з відзнакою механіко-математичний факультет Московського Державного університету в 1971 р. Працює в Київському політехнічному інституті з 1973. У 1979 захистив кандидатську дисертацію на тему «Задача Коші для параболічних рівнянь з суттєво нескінченновимірними еліптичними операторами» під керівництвом д.ф.-м.н. Ю.Л.Далецького. У 1996 захистив докторську дисертацію на тему «Деякі питання суттєво нескінченновимірного аналізу». З 1989 працює на посаді доцента, а згодом професора кафедри математичних методів системного аналізу. Наукове звання професора отримав у 2005.

Область наукових інтересів — нескінченновимірний аналіз.

Запровадив поняття суттєво нескінченновимірного еліптичного оператора, що є узагальненням класичного оператора Лапласа-Леві, та розвинув дослідження диференціальних рівнянь з такими операторами. Зокрема, на цьому шляху вдалось одержати підхід до розв’язання задачі Неймана для рівняння Лапласа з оператором Лапласа-Леві (відповідна проблема була поставлена у книзі французського математика Поля Леві). В останні роки на базі принципово нового підходу ним було отримано істотне узагальнення низки класичних результатів аналізу. Зокрема, класичну формулу Гаусса-Остроградського вдалося перенести на широкий клас нескінченновимірних многовидів.

Викладає лекції та проводить практичні заняття з курсів навчальних дисциплін «Математичний аналіз», «Диференціальні рівняння», «Функціональний аналіз».

Керівник наукового математичного семінару «Алгебра та аналіз» для студентів та аспірантів .

Підготував 3 кандидатів наук.

Автор близько 60 наукових та навчально-методичних праць. Основні навчально-методичні праці: «Курс лекцій з функціонального аналізу» (2003); «Звичайні диференціальні рівняння» (2011); «Інтеграл в курсі аналізу» (2013).

Основні наукові праці: «Задача Коши для уравнения теплопроводности с нерегулярным эллиптическим оператором» (1989); «Задача Дирихле для уравнения Пуассона с существенно бесконечномерным эллиптическим оператором» (1994); «Cauchy problem for the essentially infinite-dimensional heat equation on a surface in Hilbert space» (1995); «Essentially infinite-dimensional elliptic operators and P.Levy’s problem» (1999); «Лапласиан по мере на гильбертовом пространстве и задача Дирихле для уравнения Пуассона в L2-версии» (2011); «Банаховы многообразия с ограниченной структурой и формула Гаусса-Остроградского» (2012).

http://intellect.mmsa.kpi.ua/profile/byv17