Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Викладачі Батієнко Л. Ю.
Навігація
Вхід


Ви забули пароль?
 
Document Actions
  • Send this page to somebody
  • Print this page
  • English
  • Русский
  • Українська

Батієнко Л. Ю.

Батієнко Людмила Юріївна — к.т.н., доцент кафедри математичних методів системного аналізу ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ».

Закінчила з відзнакою Київський політехнічний інститут в 1974 р. З 1974 по теперішній час працює в НТУУ «КПІ» на посадах інженера, молодшого науковового співробітника, старшого наукового співробітника, асистента, доцента.

Захистила під керівництвом д.т.н., проф. Згуровського М.З. кандидатську дисертацію «Розробка адаптивного оптимального управління нелінійними системами із запізненням» за спеціальностю 05.13.03 — системи і процеси управління.

Викладає лекції і проводить практичні заняття з курсів навчальних дисциплін «Теорія керування», «Управління ризиками», «Інформаційний менеджмент», «CASE-методи в економіці та бізнесі», «Автоматизація бізнес-процесів», що забезпечені навчально-методичною літературою.

Керівник атестаційних робіт випускників освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр», «Магістр».

Учений секретар кафедри математичних методів системного аналізу.

http://intellect.mmsa.kpi.ua/profile/bly1