Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Викладачі Бідюк П. І.
Навігація
Вхід


Ви забули пароль?
 
Document Actions
  • Send this page to somebody
  • Print this page
  • English
  • Русский
  • Українська

Бідюк П. І.

Бідюк Петро Іванович — д.т.н., проф., професор кафедри математичних методів системного аналізу ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ» (1997).

Закінчив факультет радіоелектроніки Київського політехнічного інституту у 1972 р. Працює в університеті з 1976. Посідає посаду старшого наукового співробітника кафедри технічної кібернетики з 1981. У 1986 захистив кандидатську дисертацію «Система мікропроцесорного управління блоком кристалізаторів у виробництві парафінів» під керівництвом проф. Ажогіна В.В. Наукове звання старшого наукового співробітника отримав у 1987. У 1996 захистив докторську дисертацію «Ідентифікація та управління великими космічними конструкціями» за спеціальністю 05.13.03 — системи і процеси керування.

Наукову діяльність проводить з проблем розвитку теорії, методів і алгоритмів математичного моделювання, адаптивного й оптимального керування технологічними процесами і технічними системами.

Узагальнив теоретичні основи і методи аналізу причинно-наслідкових зв’язків у складних ієрархічних системах на основі застосування моделей у формі байєсівських мереж.

Розробив оригінальний підхід до проектування інформаційно-аналітичних та систем підтримки прийняття рішень на основі сучасних методів математичного і статистичного моделювання, прогнозування, оптимального оцінювання станів і керування.

Учасник створення полігону для автоматизованих випробувань великих космічних конструкцій.

Результати ймовірнісно-статистичного моделювання і прогнозування впроваджено в банківській системі України для розв’язування задач оцінювання кредитоспроможності позичальників, в системах коротко- і середньострокового прогнозування фінансових, економічних та екологічних процесів.

Теперішні напрями наукової діяльності: створення нових методів структурно-параметричної ідентифікації нелінійних нестаціонарних процесів довільної природи; розвиток і практичне застосування теорії ймовірнісного моделювання об’єктів і процесів з невизначеностями структурного, параметричного і статистичного характеру; прикладний аналіз фінансових ризиків з використанням методів класичної і байєсівської статистики; розроблення і реалізація інформаційних систем підтримки прийняття рішень на основі сучасних методів обробки даних, математичного моделювання, прогнозування та прийняття рішень.

Викладає лекції, проводить практичнізаняття і лабораторні роботи з курсів навчальних дисциплін: «Аналіз часових рядів», «Прикладна статистика», «Прогнозування у економічній та фінансовій сферах», «Байєсівські мережі», «Проектування автоматизованих комп’ютерних інформаційних систем».

Співпрацює з міжнародними науковими товариствами «Нелінійний аналіз в економіці та фінансах», «Людський фактор та ергономіка», «Товариство дослідників байєсівських методів аналізу даних». Він активний учасник міжнародних конференцій і семінарів із статистичної обробки даних, оптимального оцінювання параметрів і станів динамічних систем, що проходять у Польщі, США, Нідерландах.

Керівник атестаційних робіт студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «магістр» (понад 300).

Підготував 18 кандидидатів наук.

Автор понад 400 наукових праць, з них 5 монографій, 6 навчальних посібників і 15 винаходів. Основні наукові праці останніх років (у співавторстві): «Методи аналізу якості» (2004), «Моделювання і прогнозування нелінійних процесів» (2005), «Методи прогнозування» (2008); «Проектування систем підтримки прийняття рішень» (2011); «Аналіз часових рядів» (2013). Він отримав міжнародну відзнаку «Nelson Butters Award» (США) за кращу наукову публікацію 2005 року.

Основні навчально-методичні праці: «Аналіз часових рядів» (у співавт. — Романенко В.Д., Тимощук О.Л.) (2013); «Проектування систем підтримки прийняття рішень» (у співавт. — Гожий О.П., Коршевнюк Л.О.) (2012); «Методи прогнозування» (у співавт. —Меняйленко О.С., Половцев О.В.) (2008); «Системний підхід до моделювання, прогнозування та управління фінансово-економічними процесами» (у співавт. — Половцев О.В., Коршевнюк Л.О.) (2009).

Основні наукові праці: «Математичні методи оптимізації та інтелектуальні комп’ютерні технології моделювання складних процесів і систем з урахуванням просторових форм об’єктів» (у співавт. — Грицик В.В., Шевченко А.І.) (2011); «Вступ до системного аналізу» (у співавт. — Коваленко І.І., Гожий О.П.) (2004); «Системний підхід до проектування інформаційних систем» (у співавт. — Коваленко І.І., Баклан І.В) (2003); «Моделирование и прогнозирование процессов приватизации и инвестирования» (у співавт. — Довгий С.В., Савенков А.И.) (2001); «Bayesian networks as an instrument for intellectual data analysis» (у співавт. — Terentyev O.M., Korshevnyuk L.O.( (2007); «Comparative analysis of forecasting techniques on nonlinear processes» (у співавт. — Fedorov A.V.) (2008); «Theory, algorithm and condition for aggregating economic benefit and health damages of coal fuel combustion» (у співавт. — Matsuki Y., Kalnytskyj G., Gavrysh Ye.( (2012); «Методика построения и применения вероятностных сетевых моделей» (у співавт. — Кожуховская О.А., Загорская И.А.) (2013); «Модифікація і застосування моделей стохастичної волатильності» (у співавт. — Коновалюк М.М.) (2012).

http://intellect.mmsa.kpi.ua/profile/bpi1