Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Викладачі Андрєєв М.В.
Навігація
Вхід


Ви забули пароль?
 
Document Actions
  • Send this page to somebody
  • Print this page
  • English
  • Русский
  • Українська

Андрєєв М.В.

Андрєєв Микола Варфоломійович — д.ф.-м.н., ст.н.с., професор кафедри математичних методів системного аналізу ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ» (за сумісництвом).

Закінчив Чернівецький державний університет у 1964 р. Працював в Інституті кібернетики НАН України (1965—1996), кандидатську дисертацію захистив у 1969, докторську –– 1992, вчене звання с.н.с отримав у 1993; з 1996 працює на посаді провідного наукового співробітника науково-дослідного відділу прикладного нелінійного аналізу ННК «ІПСА» НТТУ «КПІ». Професор кафедри математичних методів системного аналізу за сумісництвом.

Розробив і дослідив методи редукції як ефективний інструментарій системного аналізу задач оптимізації складних стохастичних моделей і на базі яких: побудував оптимальні стратегії стохастичного контролю марковських та напівмарковських моделей; отримав розв’язки нелінійних функціональних рівнянь оптимальності типу Беллмана для слабко керованих марковських і напівмарковських моделей; отримав розв’язки нелінійних функціональних рівнянь оптимальності типу Вальда в задачах оптимальної зупинки марковських і напівмарковських моделей із випадковою переоцінкою та малою ймовірністю поглинання.

Наукові інтереси: теорія і практика прийняття рішень в умовах стохастичної невизначеності, марковські процеси прийняття індивідуальних і колективних рішень в умовах неповної інформації, теоретико–методологічні підходи до розробки та прийняття байєсових статистичних рішень в умовах стохастичної невизначеності, методи прогнозування нестаціонарних процесів в економіко–фінансовій сфері.

Автор 136 публікацій, з них 6 навчальних посібників, серед них: «Лекції з дослідження операцій. Планування, оптимізація та прогнозування стохастичних моделей економіки» (2006); «Лекції з байєсової статистики. Послідовні методи у статистиці та оптимізації стохастичних моделей» (2009); «Моделі прийняття оптимальних рішень в умовах стохастичної невизначеності. Спецкурс.» (2011); «Оптимізація стохастичних моделей. Керовані марковські та напівмарковські моделі за повною та неповною інформацією. Спецкурс.» (2012).

http://intellect.mmsa.kpi.ua/profile/amv25