Персональные инструменты
Вы здесь: Главная Магістратура Підготовка магістрів та кандидатів наук за напрямком "Сталий розвиток та державне управління"
Действия с Документом
  • Send this page to somebody
  • Print this page
  • English
  • Русский
  • Українська

Підготовка магістрів та кандидатів наук за напрямком "Сталий розвиток та державне управління"

Структура об’єднаної навчальної програми поетапної підготовки магістрів і кандидатів наук (докторів філософії) «сталий розвиток та державне управління», реалізована як спеціалізації у складі магістерських спеціальностей

8.080203

«системний аналіз і управління»

 

8.080204

«соціальна інформатика»

 

8.080404

«інтелектуальні системи прийняння рішень»

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

8.080203

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ І УПРАВЛІННЯ

спеціалізація

Системні дослідження сталого розвитку і державного управління

 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

8.080204

СОЦІАЛЬНА ІНФОРМАТИКА

спеціалізація

Інформаційні системи сталого розвитку і державного управління

 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

8.080404

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

спеціалізація

Комп’ютерні технології сталого розвитку і державного управління

 

 

 

 

Освітня кваліфікація

Магістр наук/Кандидат наук

Master of Science (MS) / Philosophy doctor (Ph. D)

 

Адреса

37, Проспект Перемоги, 03056, Інститут прикладного системного аналізу НТУУ «КПІ», Київ, Україна

 

Телефон

+38(044) 236-39-87; +38(044)406-85-47

 

E-mail

,  shubenkova@ceeisd.org.ua

 

Website

http://ceeisd.org.ua

 

Керівник підрозділу

 

Професор Михайло Згуровський

Директор освітньої програми

 

Професор Віктор Романенко

Координатор програми

 

Ірина Шубенкова

Менеджер програми

Антоніна Щеннікова

 

 

ПРЕДМЕТ ПРОГРАМИ

Головною метою об’єднаної навчальної програми магістр/кандидат наук (доктор філософії) у галузі сталого розвитку та державного управління є підготовка фахівців, спроможних приймати науково обґрунтовані та практичні виважені рішення на державному та регіональному рівнях, на рівні управління компаніями та підприємствами у напрямку сталого розвитку з урахуванням глобальних світових процесів.

Програма забезпечує отримання теоретичних знань та практичних навичок, засвоєння сучасних методологій, які стануть у нагоді  для менеджерів вищого рівня та системних аналітиків.

Для магістрантів вищезазначених спеціальностей, які мають за мету отримати більш високий кваліфікаційний і науковий рівень (кандидат наук/ доктор філософії),  у рамках магістерської програми передбачені необхідні блоки (курси, дослідження), що сприяють поглибленій підготовці за обраними напрямками досліджень.   

Після обов’язкового захисту дисертації магістра за спеціальностями 8.080203 «Системний аналіз і управління», 8.080204 «Соціальна інформатика», 8.080404 «Інтелектуальні системи прийняття рішень» студенти, що успішно пройшли підготовку за магістерською програмою і мають на меті продовжити навчання на наступному освітньому етапі (підготовка кандидатської дисертації), після складання вступних іспитів зараховуються до аспірантури (на програму доктора філософії).

Підготовка і захист кандидатської дисертації (дисертації доктора філософії) можливі за однією з двох наукових спеціальностей:

 

01.05.04

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ І ТЕОРІЯ ОПТИМАЛЬНИХ РІШЕНЬ

 

(для магістрів, зацікавлених у підсиленій підготовці і дослідженнях у галузі системної аналітики та спеціальних розділів математики в контексті сталого розвитку)

05.13.06

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

 

(для магістрів, орієнтованих на створення інформаційних систем і технологій, спрямованих на моделювання, стратегічне управління, енергетичну безпеку і мінімізацію глобальних ризиків у контексті сталого розвитку)

 

Навчальна програма складається з нормативної та варіативної частин(спеціалізація).

До 12 кредитів навчальних курсів варіативної частини належать:

— Геополітика та закони сталого розвитку

— Стратегічне управління в умовах сталого розвитку

— Національні стратегії сталого розвитку різних країн світу

— Глобальні ризики для сталого розвитку

— Системні дослідження в стратегічному аналізі

— Моделювання сталого розвитку

— Елементи теорії катастроф

— Енергетична безпека

— Соціо-екологічна економіка як чинник сталого розвитку

— Технологія та сталий розвиток

— Геоінформаційні системи


Закінчивши підготовку за спеціалізаціями сталого розвитку та державного управління, магістр має продемонструвати

• здатність використовувати набуті знання та кваліфікаційні уміння в широкому діапазоні ситуацій: як для аналізу проблем, так і для прийняття ефективних управлінських рішень

• здатність застосовувати математичні методи при проведенні системних досліджень та створенні інформаційних технологій для забезпечення сталого розвитку на практиці

• здатність відбирати, проектувати та використовувати відомі інструменти, концепції як частини стратегічного підходу до сталого розвитку

• розвинену здатність до лідерства, здатність інформувати суспільство та  формувати його громадську думку щодо необхідності сталого розвитку суспільства за рахунок ефективних організаційних підходів з використанням змістовних презентацій, сучасного оснащення та тренерських (інструкторських) навичок.

Знання та навички магістра після закінчення пропонованої програми, дозволять йому обіймати такі посади :

1. Науковий співробітник з системного аналізу механізмів взаємодії технологічних, екологічних і економічних факторів для забезпечення сталого розвитку суспільства

2. Системний аналітик з проблем сталого розвитку в органах управління містом, регіоном, областю, країною

3. Консультант та експерт в галузі сталого розвитку в адміністраціях різних рівнів

4. Експерт з питань сталого розвитку в сфері зовнішньоекономічних зв’язків

5. Менеджер інформаційних систем з питань сталого розвитку в адміністраціях різних рівнів

Студенти, які навчаються за вказаними спеціалізаціями, мають можливість

вибору напрямку наукової роботи для кандидатської дисертації

забезпечення науковим керівництвом з складу професорів Інституту прикладного системного аналізу

включення до наукового резерву для вступу до аспірантури і складання кандидатських іспитів з філософії та іноземної мови на протязі навчання.

Приклади тем наукових робіт з наукової спеціальності 01.05.04 «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень»

1. Системний аналіз банківської діяльності за умов кризи та вихід на сталий стан суспільства

2. Розробка сценаріїв розвитку України на основі методів морфологічного і SWOT-аналізу

3. Застосування методів системного аналізу до визначення соціальних змін та явищ на основі показників сталого розвитку