Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна
Document Actions

Ласкаво просимо до ММСА

Кафедра математичних методів системного аналізу

main35.jpgКафедра математичних методів системного аналізу входить до складу Навчально-наукового комплексу "Інститут прикладного системного аналізу" і функціонує в НТУУ «КПІ» з 1988 року.

На кафедрі ММСА навчається більше тисячі студентів. Підготовка бакалаврів, спеціалістів і магістрів здійснюється у двох галузях знань:

До першої галузі відносяться напрями підготовки

До другої – напрям

У межах кожної спеціальності при підготовці магістрів існують профильні спеціалізації, спрямовані на більш конкретні практичні аспекти застосування загальної підготовки.

Основними напрямами наукової діяльності ММСА є:
• розробка принципів і методів системного аналізу;
• проведення прикладних досліджень у сфері системного аналізу;
• аналіз і проектування складних інформаційних систем;
• прогнозування державних проблем;
• системні дослідження в сфері глобальних змін;
• здійснення широкомасштабних міжнародних зв'язків у сфері освіти і науки.

До викладання лекцій, проведення практичних занять, керівництва дипломними роботами залучаються досвідчені вчені та педагоги НТУУ «КПІ», Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, Інституту проблем реєстрації інформації НАН України, Інституту математики НАН України, Інституту космічних досліджень НАН України та Національного космічного агентства.

На сьогодні на кафедрі працюють: 1 дійсний член та 1 член-кореспондент Національної академії наук України, а також 2 дійсних члена Міжнародної академії наук Вищої школи, 22 доктора наук і 38 кандидатів наук.

В обладнаних за найсучаснішими принципами комп’ютерних лабораторіях створені всі умови для практичних занять, зокрема для проведення навчальних курсів мережевої академії CISCO з проектування, побудови та адміністрування локальних і глобальних мереж, з ряду напрямків, пов’язаних з аналітичним супроводженням банківської діяльності та ін.

A todos se nos hace necesario contar en nuestra vivienda o negocio con una caldera para poder regular la temperatura del agua sanitaria y no quedarnos congelados. Suministramos todo tipo de calefacción Vendemos calderas Baxi las mejores calderas y más baratas. Debes tomarte tu tiempo para hacer la correcta elección de la persona que instalará tu caldera, asegurarte que sea un técnico autorizado y especializado, para que la misma funcione adecuadamente

Сфера діяльності випускників ММСА – управління, аналіз і програмування діяльності банків, фондових, валютних і товарних бірж, аналітичні відділи міністерств, податкові інспекції, відділи валютних, товарних і фондових ринків, Міністерство фінансів України і Міністерство економіки України, аналітичні відділи спецслужб, пенсійні фонди, центри проектування баз даних, розробка автоматизованих систем.

Строки підготовки: бакалавр - 4 роки; спеціаліст - 5, 5 років; магістр - 6 років.